[Rozmiar: 3560 bajtów]

2008 paĵdziernik - Obchody VIII Dnia Papieskiego w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej w Sulechowie

[Rozmiar: 28888 bajtów]

[Rozmiar: 20528 bajtów]

[Rozmiar: 27334 bajtów]