.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

News

Statuetka „Człowiek Człowiekowi” dla pani Teresy Nowak z Akcji Katolickiej

14 kwietnia 2013 r. wręczono kolejne statuetki „Człowiek Człowiekowi”, a wśród sześciu wyróżnionych osób była w tym roku pani Teresa Nowak z Oddziału AK z Krosna Odrzańskiego.

W kościele p.w. Pierwszych  Męczenników Polskich w Gorzowie Wlkp., podczas homilii, ks. Biskup Stefan Regmunt stwierdził, że „głoszenie Ewangelii to znak, poprzez który osoby wyróżnione pochylają się nad ubogimi”. Podkreślając wielość realizowanych w Diecezji dzieł, ks. Biskup podziękował również wyróżnionym za ich troskę o drugiego człowieka i miłość bliźniego. „Życzę abyśmy razem z papieżem Franciszkiem i ludźmi wielkiego serca budowali lepszą przyszłość poprzez służbę osobom ubogim, bo w ten sposób będziemy mieli możliwość spotkania się ze Zmartwychwstałym Chrystusem” – życzył wyróżnionym. Nagrody „Człowiek Człowiekowi” przyznano w tym roku: Małgorzacie Janczuk z Zielonej Góry, Wandzie i Ryszardowi Białonowiczom z Gorzowa Wlkp., Katarzynie Burzawie z Gorzowa Wlkp., Stanisławowi Szuflakowi z Rokitna, Helenie Bakusiewicz z Nowej Soli i Teresie Nowak. Statuetki wręczył ks. Biskup Stefan Regmunt wraz z ks. Markiem Kidoniem, dyrektorem Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej. Podczas Mszy św. jubileusz dwudziestolecia świętowało również Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Z tej okazji odsłonięta i poświęcona została tablica upamiętniająca powstanie stowarzyszenia.

 

Wracając do pani Teresy Nowak, to całe swoje życie pomaga innym. Z wielkim zaangażowaniem włącza się w ochronę praw i bytu rodziny, prowadzoną w Polsce i za jej granicami.  W swojej miejscowości od wielu lat prowadzi działalność dobroczynną. Ostatnie 10 lat zajmuje się opieką wychowanków świetlicy przy parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim. Do pracy tej włącza wielu wolontariuszy, a dzieło nieustannie obejmuje coraz więcej dzieci i młodzieży. Są to działania absorbujące wiele jej codziennego czasu. Pani Teresa daje swoim wychowankom ciepło domu rodzinnego, organizuje posiłki, pomaga w nauce, uczy organizacji pracy, zabiera na  wycieczki, czuwa przy łóżku szpitalnym, ukazuje wartości, uczy umiłowania Ojczyzny. Śmiało można powiedzieć, że ofiarując siebie innym daje im miłość Bożą. Dzięki jej olbrzymiemu zaangażowaniu w pisaniu projektów pozyskuje dodatkowe fundusze na utrzymanie świetlicy. Dzieci, które ma pod opieką, pochodzą z różnych środowisk, i w różnym stanie trafiają pod jej opiekę. Rozpoznała wśród nich działanie bardzo niebezpiecznych dopalaczy, dlatego podjęła natychmiast działanie przeciwko tym używkom. Efektem poruszonego działania zmieniono prawo. Ponieważ każde życie jest dla niej wielkie, włącza się także w obronę życia nienarodzonych.

 

Wniosek o przyznanie statuetki z wielką radością złożyli w kapitule „Człowiek Człowiekowi” przedstawiciele Zarządu Diecezjalnego AK z serdecznym poparciem ks. proboszcza Zbigniewa Samociaka. Ks. proboszcz pomimo krótkiego okresu pracy w parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim, zdążył już poznać oddanie pani Teresy Nowak dla spraw dzieci i młodzieży.

Serdecznie gratulujemy!
Zarząd DIAK

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.