.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

News

Nowe władze DIAK 2014-2018

W Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu, w dniu 25.10.2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady DIAK naszej Diecezji. Radę stanowią prezesi parafialnych oddziałów oraz osoby mianowane do niej przez JE ks. Biskupa Stefana Regmunta. Spotkanie  rozpoczęto Mszą Św. sprawowaną przez Asystenta diecezjalnego AK – ks. Marka Kowala. W słowie skierowanym do zebranych ks. Asystent podziękował członkom AK za dobro uczynione przez nich Kościołowi diecezjalnemu w mijającej kadencji. W późniejszej części spotkania Rady uczestniczył ks. Biskup Stefan Regmunt, który między innymi podziękował za niedawną uroczystość XX lecia naszego stowarzyszenia. Część sprawozdawczo-wyborczą rozpoczęła prezes DIAK Urszula Furtak, by następnie przekazać jej prowadzenie Markowi Rychlikowi. Zebrani przyjęli sprawozdania Zarządu DIAK i Komisji Rewizyjnej, za mijającą kadencję. Następnie wybrano trzech kandydatów na prezesa DIAK i przedstawiono te kandydatury ks. Biskupowi, który ponownie mianował na prezesa Urszulę Furtak. Wybrano Zarząd DIAK, którego skład po ukonstytuowaniu się wygląda następująco. Wiceprezesami zostali Marek Rychlik z Głogowa i Janusz Baran z Zielonej Góry. Skarbnikiem został Zbigniew Gaweł  a sekretarzem Ryszard Furtak obaj z Zielonej Góry.  Członkami zostali:  Jan Greczycho ze Zbąszynka, Krystyna Koszylowska z Nowego Kramska, Stefan Michalski z Baczyny oraz Andrzej Stankowiak ze Wschowy. Delegatem do Rady krajowej AK został wybrany Tadeusz Łoziński z Nowego Kramska. Podczas Rady omówiono najbliższe zadania czekające Akcję Katolicką oraz projekt planu pracy na rok 2015. Jako jedno z najważniejszych zadań członkowie Rady wskazali potrzebę ożywienia współpracy z księżmi proboszczami celem powoływania kolejnych Parafialnych Oddziałów AK, na których rozwoju tak zależy ks. Biskupowi diecezjalnemu.

Ryszard Furtak – sekretarz DIAK

Galeria zdjęć:

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.