.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

News

Kapłaństwo wielka Boża łaska

W tym dniu w sposób szczególnej refleksji ogarniamy naszą myślą, wdzięczną modlitwą i szczerym podziękowaniem wszystkich Kapłanów, w wyjątkowy sposób Asystentów Akcji Katolickiej w całej Polsce! 

CzcigodniKapłani, dziękując Bogu za Was wszystkich, dziękujemy za Waszą obecność, troskę, za głoszenie Słowa, za poświęcony czas, za wskazywanie właściwych dróg, za Wasze dłonie, które udzielają nam błogosławieństwa, za wszelkie darowane dobro nam świeckim.

Św. Jan Maria Vianney mówił wprost: „Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znowu kapłan… Po Bogu kapłan jest wszystkim!… On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie.” 

Byćpowołanym, to wielka łaska od Boga. Dlatego pragniemy życzyć by Pan obdarzał Was swoją mocą, siłą i hojnością przewyższającą Wasze ludzkie pragnienia. 

WspierającWas naszym darem modlitwy, życzymy nieustannej radości i rozwijania w sobie umiłowania wybranej drogi. 

W imieniu Akcji Katolickiej w Polsce,

Urszula Furtak, prezes KIAK

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.