.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Akcja Katolicka na Łuku Mużakowa

Gdy chcemy w jakiś nietuzinkowy sposób zintegrować środowisko ludzi Akcji Katolickiej, warto pojechać większą grupą w jakieś ciekawe miejsce, by podziwiać skarby kultury i przyrody. Członkowie AK z parafii pw. Św. Alberta Chmielowskiego z Zielonej Góry wiedzą, jak świetne są takie wyjazdy, dlatego kilkanaście osób udało się na bardzo ciekawą wycieczkę. Takim miejscem, godnym polecenia jest niewątpliwie Park Krajobrazowy ?Łuk Mużakowa?, który jest najmłodszym parkiem krajobrazowym w województwie lubuskim. Powstał on w 2001 r. Jego powierzchnia wynosi 18200 ha a obejmuje on fragmenty pięciu gmin: Trzebiel, Tuplice, Łęknica, Brody i Przewóz.

 

 

Park powstał by uchronić wschodnią część pięknie ukształtowanej moreny czołowej, która zachowała się w całości stanowiąc unikat na skalę światową. Morena kształtem przypomina podkowę o długości 40 km i szerokości 3-5 km, której ramiona otwarte są w kierunku północnym a rozciąga się na granicy Polski i Niemiec. Przez środek moreny przepływa graniczna rzeka Nysa Łużycka. Ten wspaniały twór geologiczny powstał ok. 450 tys. lat temu podczas zlodowacenia nazywanego skandynawskim. Wypchnięte na powierzchnię przez lodowiec trzeciorzędowe warstwy ziemi, które zawierały m.in. pokłady węgla brunatnego, były intensywnie eksploatowane w XIX i XX wieku. W związku z tym występuje tu największe w Polsce tzw. ?pojezierze antropogeniczne? w postaci ok. 110 zbiorników pokopalnianych, których wody mają różną barwę, zależną od składu chemicznego. Podczas naszej wyprawy podziwialiśmy malownicze położenie oraz barwną wodę zbiornika o nazwie ?Afryka? w rejonie Nowych Czapli.

Obecnie głównym obiektem turystycznym Parku Krajobrazowego ?Łuk Mużakowa? jest ?Park Mużakowski?, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to jedyny obiekt UNESCO w woj. lubuskim. Zajmuje on obszar ok. 750 ha po obu stronach granicy polsko-niemieckiej a obejmuje swoim obszarem miejscowości Łęknica i Bad Muskau. Oprócz arcyciekawych zabytków architektury i przepięknych krajobrazów, znajdują się tu siedliska wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt, niespotykanych gdzie indziej. Na mnie największe wrażenie zrobiła część Parku zwana Zamkową z trzema głównymi budynkami zespołu: Starym i Nowym Zamkiem oraz Domem Kawalerskim. Budynki zespołu w obecnym kształcie pochodzą z XIX wieku, choć w swojej historii były wielokrotnie modernizowane. Wokoło Parku Zamkowego znajdują się przepiękne ogrody kwiatowe, stanowiące otoczenie budynków rezydencji. Jest tam Ogród Zamkowy i Ogród Niebieski oraz Ogród Pana. Co jeden to piękniejszy, szczególnie w maju, gdy można podziwiać kwitnące w nich kwiaty, drzewa i krzewy rododendronów. Oczywiście, dzięki naszemu niestrudzonemu przewodnikowi p. Andrzejowi Marszałkowi, członkowi AK z Łęknicy, dowiedzieliśmy się, że Park znany w historii jako Park Muskau, został założony w I połowie XIX wieku przez pruskiego arystokratę, właściciela lokalnych dóbr ? księcia Hermann von Pückler-Muskau.

Nasza wycieczka, ludzi ciekawych świata, odwiedziła też Park Głazów Narzutowych w Nochten, ze wspaniale zrekultywowanym terenem po kopalni węgla brunatnego oraz Park w Kromlau z pięknymi azaliami i rododendronami w cudownej scenerii stawów, oczek wodnych i pofałdowanego terenu.

Na wyjazdach integracyjnych członków Akcji Katolickiej staramy się uczestniczyć w nabożeństwach. W miejscowości Bronowice odprawiliśmy nabożeństwo majowe przy małej przydrożnej kapliczce. Nasza nieoczekiwana obecność na nabożeństwie stanowiła dużą radość dla mieszkańców tej wioski. W niedzielę uczestniczyliśmy aktywnie, również jako lektorzy, we Mszy Św. w Nowych Czaplach. Serca nasze przepełnione były radością gdyż obok naszego asystenta ks. proboszcza Jana Romaniuka był przy ołtarzu proboszcz z Łęknicy ks. Józef Popiel, który kiedyś był ks. wikarym w naszej parafii.

Ryszard Furtak ? AK

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.