.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Wielkanoc 2017

Ojczyzno Ma – kolejna edycja konkursu

Aby krzewić treści religijno-patriotyczne wśród młodego pokolenia, Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej po raz kolejny organizuje Konkurs wiedzy patriotycznej pt. ,,Ojczyzno Ma”. W roku bieżącym do udziału w konkursie wiedzy o Ojczyźnie, Kościele i Regionie zapraszamy dzieci ze Szkół Podstawowych.

Konkurs przeprowadzony będzie jak w latach poprzednich w dwóch etapach: etap parafialny (maj 2017) i finał diecezjalny (Zielona Góra, listopad 2017). Prosimy o terminowe max. do 08.04.2017 zgłoszenie ilości dzieci biorących udział w I etapie. Wszelkich informacji udziela Janusz Baran, tel. 603 197 099 (w godz. popołudniowych) lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., który z ramienia DIAK kieruje konkursem. 

Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej oraz inne środowiska pragnące przyłączyć się do naszej inicjatywy zapraszamy do szerszego zaznajomienia się ze szczegółami konkursu.

Urszula Furtak, prezes DIAK

Regulamin konkursu "Ojczyzno Ma"           Formularz zgłoszeniowy do konkursu patriotycznego

Komunikat Akcji Katolickiej w Polsce w sprawie spektaklu „Klątwa”

Jeśli nie potrafisz tego dokonać, aby w jakiejś sprawie zwyciężyło dobro, czyń przynajmniej wysiłki, aby wpływ zła jak najbardziej osłabić. (Św. Tomasz More)

W minioną sobotę wystawiono w Teatrze Powszechnym spektakl „Klątwa”  w reżyserii Olivera Frljića. W trakcie przedstawienia dokonano licznych aktów profanacji chrześcijańskich symboli religijnych oraz dopuszczono się świadomego znieważenia osoby Św. Jana Pawła II i flagi Watykanu. Każdy z wymienionych aspektów  jest szczególnie bolesnym dla wielu Polaków. Ponadto nie może być publicznego przyzwolenia na nawoływanie do nienawiści i deprecjonowania ludzkiego życia.  Przedstawienie jest niczym innym, jak jawną, przemyślaną i zamierzoną prowokacją o wyraźnych znamionach „mowy nienawiści”. Zarówno reżyser, jak i aktorzy przekroczyli granicę zdrowego rozsądku.

Jako katolicy świeccy zorganizowani w Akcji Katolickiej w Polsce, wypowiadamy stanowczy protest takiemu wymiarowi sztuki. Przypominamy, że zgodnie z art. 196 Kodeksu Karnego obraza uczuć religijnych, jak i publiczna profanacja przedmiotów religijnych w Polsce są karalne. Apelujemy więc nie tylko o poszanowanie uczuć religijnych osób wierzących, ale i szacunku wobec stanowionego w Polsce prawa. Wzywamy do wycofania sztuki z repertuaru polskiego teatru!

Wprowadzając zamęt bluźnierczym przedstawieniem, Dyrektorowi Teatru Powszechnego i polskim aktorom biorącym w nim udział, przypominamy, że w dniu 5 grudnia 2014 r., w uznaniu dla zasług Św. Jana Pawła II, Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Św. Jana Pawła II. Polscy Parlamentarzyści, w uchwale wyrazili wdzięczność Papieżowi za: propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka. Stwierdzając przy tym, że: Jego życie było świadectwem wiary dla milionów ludzi na całym świecie, a bolesne odejście zjednoczyło wszystkich Polaków niezależnie od wyznania i poglądów.

 Rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce,
Artur Dąbrowski


Kierunki pracy na 2017 rok. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa.

Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, która obradowała w dniu 04.02.2017r., w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, wśród podjętych wielu tematów zatwierdziła kierunki pracy Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2017. Podczas spotkania Rady zgodnie ze wskazaniem Pasterzy Kościoła,  przyjęto, że kierunek naszej misji w Kościele wyznaczać będzie hasło i szczególna zachęta: „Idźcie i głoście”. Na tegorocznych przewodników wskazano Maryję, Św. Brata Alberta ale również Św. Jana Pawła II. Rada KIAK zaplanowała realizację inicjatyw i założeń kalendarium Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2017. Wszystkich członków Akcji Katolickiej, szczególnie prośbę skierowano do Prezesów POAK by w swoich parafiach podjęto zgłębienie i upowszechnienia praktyki codziennego Apelu Jasnogórskiego, wieczornej modlitwy do Matki Bożej w intencji Kościoła i Ojczyzny.  „Stańmy do Apelu Jasnogórskiego jako wspólnoty POAK” – zapisano w kierunkach. Zapraszam do zapoznania się z pełną treścią w wyznaczonych kierunkach. Zaznaczyć należy, że nadal realizujemy dotychczasowe działania i inicjatywy  rozszerzając je o zawarte wskazania na rok bieżący. 

Urszula Furtak, prezes KIAK

IDŹCIE I GŁOŚCIE. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Kierunki pracy Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2017.

DIECEZJALNE SPOTKANIE OPŁATKOWE WE WSCHOWIE 07 STYCZNIA 2017 - galeria zdjęć

Aby zobaczyć zdjęcia kliknij więcej...

Materiał TVP o naszym spotkaniu: http://gorzow.tvp.pl/28522491/spotkanie-oplatkowe-czlonkow-akcji-katolickiej

Czytaj więcej: DIECEZJALNE SPOTKANIE...

Opłatek we Wschowie

7 stycznia 2017 r. (w mroźnej i śniegowej aurze) członkowie POAK przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku: Jan Greczycho, Dorota Szatkowska, Teresa Liman, Teresa Kufel i Gabriela Raczyńska uczestniczyli w diecezjalnym spotkaniu opłatkowym z ks. biskupem Tadeuszem Lityńskim we Wschowie. Podczas uroczystej Mszy św. o godz. 10.00 w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika pod przewodnictwem ks. biskupa w koncelebrze uczestniczyli także księża asystenci parafialnych oddziałów AK. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy homilii ks. biskupa na temat przekraczania różnych progów w naszym życiu, z refleksyjnymi odwołaniami do przemyśleń św. Jana Pawła II zawartych w książce „Przekroczyć próg nadziei". Po Mszy św. udaliśmy się na spotkanie opłatkowe oraz obiad, kawę i ciasto na salę do miejscowości Przyczyna Dolna. Tę część diecezjalnego spotkania członków AK z ks. biskupem uświetniły występy miejscowej młodzieży gimnazjalnej oraz wspólne śpiewanie kolęd. Pani prezes Urszula Furtak serdecznie wszystkich pozdrowiła, przekazała nam ważne informacje i sugestie do dalszej pracy na nowy rok oraz złożyła wszystkim  życzenia noworoczne. Głos zabierali także obecni wśród nas zaproszeni parlamentarzyści m in. Jacek Kurzępa i Marek Ast, dzieląc się z nami uwagami dotyczącymi przebiegu ich pracy w Sejmie. Parlamentarzyści złożyli wszystkim obecnym noworoczne życzenia.  Po błogosławieństwie ks. biskupa T. Lityńskiego, po wspólnym odmówieniu Modlitwy za Ojczyznę za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, obdarowani pięknymi folderami na temat miasta królewskiego Wschowy i folderami dotyczącymi Krakowskiej Szopki wystawianej w zielonogórskim kościele  pw. Świętego. Ducha, z nadzieją, pokrzepieni duchowo, z wytycznymi do dalszej pracy w naszych POAK-ach, udaliśmy się w podroż do naszych parafii i  rodzinnych domów.                        

Gabriela Raczyńska


DIECEZJALNE SPOTKANIE OPŁATKOWE WE WSCHOWIE 07 STYCZNIA 2017

Jak co roku członkowie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z naszej Diecezji uczestniczyli na początku roku w uroczystej Mszy św. oraz spotkali się na spotkaniu opłatkowym. Tym razem spotkanie odbyło się w mieście Królewskim Wschowa, w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Eucharystii przewodniczył oraz homilię wygłosił Jego Ekscelencja ks. Biskup Tadeusz Lityński. Przy ołtarzu razem z nim byli obecni księża: proboszcz miejscowej parafii - Dariusz Ludwikowski, asystent diecezjalny AK - Zbigniew Samociak, a także między innymi asystenci oddziałów parafialnych: Jan Pawlak i Józef Popiel. Ks. biskup wygłosił do członków AK Słowo Boże, w którym podziękował za trud świadectwa Miłosierdzia Bożego w życiu zawodowym oraz prywatnym i po ojcowsku wszystkim nam błogosławił. Nasze spotkanie uświetnili również posłowie Rzeczypospolitej Polskiej: Wschowianin Marek Ast, oraz Jacek Kurzępa z Krosna Odrzańskiego, z czego byliśmy bardzo uradowani. Nie zabrakło również przedstawicieli władz diecezjalnych AK w tym Urszuli Furtak - prezesa Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Po uroczystej Mszy św. i duchowych doznaniach na drugą część spotkania udaliśmy się do sali wiejskiej w Przyczynie Dolnej. Tam dzięki uprzejmości Pani Sołtys Jadwigi Jaromin, oraz pań z Rady Sołeckiej, spożyliśmy gorący posiłek, stanowiący wzmocnienie dla ciała w mroźną pogodę tego dnia. Czas szybko mijał przy składaniu sobie wspólnych życzeń i łamaniu się opłatkiem, śpiewaniu kolęd z pomocą młodzieży z „Klubu Piosenki Solo” pod kierownictwem Pani Elżbiety Machowskiej. Na koniec dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za owocne i miłe spotkanie.

Wykorzystano tekst Barbary Kowalczyk

Boże Narodzenie 2016

Boże Narodzenie 2016

A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami. (J 1,14)

Czas świąt Bożego Narodzenia skłania nas do zadumy i refleksji nad tą wielką tajemnicą. Bóg staje się człowiekiem, aby objawić nam ogrom swojej miłości. Przychodzi do każdego z nas, pragnąc zamieszkać w naszych sercach.  Otwórzmy się na tę niezwykłą Tajemnicę Boga, abyśmy rzeczywiście doświadczyli, czym jest dziś Boże Narodzenie.

Myślą, sercem i  modlitwą ogarniam wszystkie nasze parafialne oddziały, każdego z naszej akcyjnej rodziny, wszystkich przyjaciół i gości, z którymi będziemy spędzać wieczór wigilijny i ten świąteczny czas. Niech symboliczne łamanie się opłatkiem i składane życzenia będą jednocześnie wyrazem dzielenia się z innymi sobą, tym, co w nas dobre i piękne.

Serdecznie pozdrawiam, życząc radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

 

Urszula Furtak,
Prezes DIAK

Życzenia imieninowe dla ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego

Członkowie Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży uczestniczyli w spotkaniu imieninowym u ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego. Ponieważ rzeczywisty dzień imienin ks. Biskupa wypada w wigilię, to zwykle spotykamy się i przekazujemy mu życzenia kilka dni wcześniej. Ks. Biskup jest żywo zainteresowany rozwojem naszych stowarzyszeń i z radością wysłuchuje naszych relacji z osiągnięć i trudności w zaangażowaniu świeckich w życiu Kościoła. Trzeba przyznać, że ks. Biskup bardzo angażował się we współprace ze świeckimi i za jego czasów, kiedy przewodził naszej diecezji, działało o wiele więcej oddziałów AK niż obecnie. Prezes AK Urszula Furtak oraz KSM-u Marta Brodzik przedstawiły stan obu stowarzyszeń. Zwykle staramy się aby w tych spotkaniach uczestniczył ktoś nowy i rzeczywiście ze strony KSM-u była to Agnieszka Wojnarowicz - wybrana niedawno do Zarządu KSM i Marek Witkowski - wiceprezes Zarządu POAK z parafii pw. Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze.

Ryszard Furtak

Czytaj więcej: Życzenia imieninowe dla...

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.