.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Spotkanie informacyjne na temat Akcji Katolickiej

Członkowie Zarządu diecezjalnego Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej starają się poprzez spotkania informacyjne w parafiach naszej Diecezji przybliżyć istotę tego stowarzyszenia, tam gdzie jeszcze nie ma AK. W niedalekiej przeszłości takie spotkania odbyły się w parafiach: pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie oraz pw. Św. Urbana I w Zielonej Górze. W dniu 04 listopada 2017 r. mieliśmy okazję odwiedzić parafię pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe, gdzie proboszczem jest ks. kanonik Ryszard Przewłocki, który w kwietniu 2018 r. będzie obchodził 40-o lecie swoich święceń kapłańskich. Okazuje się, że w tej parafii był kiedyś Oddział AK i ks. proboszcz dąży do jego reaktywowania. Jan Greczycho oraz Ryszard Furtak z Zarządu DIAK po porannej Mszy Św. przedstawili najważniejsze informacje na temat AK: jej zadania, strukturę, prawa i obowiązki członków, sposób wyłaniania władz Oddziału parafialnego, udział ks. asystenta w formacji i współdziałaniu ze świeckimi, sposobach prowadzenia formacji członków, możliwościach organizacji różnych przedsięwzięć poprzez posiadanie osobowości prawnej kościelnej i cywilnej oraz o możliwościach pozyskiwania środków na działalność. Radością napawa fakt, że w tej parafii widać owoce współpracy księży parafialnych ze świeckimi. Na spotkanie przybyły osoby, które stanowią grupę inicjatywną, z której będzie można wyłonić władze Oddziału parafialnego. Dziękujemy ks. proboszczowi Ryszardowi za zaproszenie i mamy nadzieję, ze w najbliższej przyszłości powstanie w Gorzowie Wlkp. kolejny Oddział AK.

Ryszard Furtak – sekretarz DIAK

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne na...

Różaniec do granic z Akcją Katolicką

Akcja Katolicka naszej Diecezji także uczestniczyła w modlitewnej akcji „Różaniec do granic”. Modlitwa odbywała się, podobnie jak w całym kraju, w rejonach przygranicznych naszej Diecezji ale też w sanktuariach i kościołach oddalonych od granicy. W ramach ogólnopolskiej inicjatywy w święto Matki Bożej Różańcowej w pięciu kościołach stacyjnych naszej Diecezji została podjęta modlitwa o pokój dla Polski i całego świata. Uczestnicy zgromadzili się w kościołach lub innych wyznaczonych miejscach o godz. 10.30, tam wysłuchali konferencji, uczestniczyli w Mszy św. o godz. 11.00 i adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie przeszli lub przejechali do wyznaczonych stref modlitwy, w których o godz. 14.00 rozpoczęła się modlitwa różańcowa. Z radością stwierdziliśmy wśród modlących się także osoby z Akcji Katolickiej. Na załączonych zdjęciach widzimy zaangażowanie naszych przedstawicieli, którym leżą na sercu sprawy naszej Ojczyzny.

 

Ryszard Furtak

Czytaj więcej: Różaniec do granic z...

VII DIECEZJALNY PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

Zarząd Diecezjalny Instytutu Akcji Katolickiej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VII. Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej, który odbędzie się w dniu 12 listopada 2017 r. w Sulechowskim Domu Kultury .

Pamiątką tegorocznego przeglądu, podobnie jak w latach poprzednich, będą okolicznościowe statuetki.

Zgłoszenia udziału w VII. Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej przyjmuje Prezes POAK Sulechów Pani Liliana Kurkowiak, tel. 604 405 104 lub e-mail: liliana.kurkowiak@gmail.com do dnia 26.10.2017 r.

Rozpoczęcie przeglądu zaplanowano na godz. 15:00.

Tegoroczny VII. PPP jest współorganizowany przez Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Sulechowie oraz parafii pw. Narodzenia NMP w Nowym Kramsku, przy wsparciu gospodarza miejsca Sulechowskiego Domu Kultury.

W załączeniu karta zgłoszenia (pobierz PDF , pobierz DOC ) oraz regulamin (pobierz PDF ).

Dojazd uczestników na własny koszt. Serdecznie zapraszamy do tego wielkiego patriotycznego śpiewania.

 

Urszula Furtak, Prezes KIAK
Liliana Kurkowiak, Prezes POAK, Sulechów
Krystyna Koszylowska, Prezes POAK, Nowe Kramsko
Tomasz Furtak, Dyrektor SDK

 

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym - Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie

W sobotę 23 września 2017 r. w Poznaniu odbyło się kolejne Forum Duszpasterskie wprowadzające w temat nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2017-2019, w tym roku zorganizowane po raz pierwszy jako Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie.

Gościem specjalnym tegorocznego Forum był kard. Robert Sarah, prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który w Kościele Św. Rocha przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie Forum a w auli Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej wygłosił referat nt. „Duch świętości w Kościele”. Oba pełne teksty opublikowano na stronie Archidiecezji Poznańskiej, do których lektury serdecznie zachęcam.

Po słowach wprowadzenia abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego KEP oraz wykładzie kard. Roberta Saraha zebrani wysłuchali założeń do nowego programu duszpasterskiego w Polsce przedstawionych przez abpa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP. Wprowadzeniem do dyskusji panelowej wokół tematu Forum było wystąpienie ks. Krzysztofa Porosło z Krakowa nt. Tajemnicy namaszczenia.

Czytaj więcej: Jesteśmy napełnieni...

Za naszą Ojczyznę!

Obserwując obecny dyskurs polityczny w Polsce dostrzegamy liczne pokłady niepokoju, które jak fala przenikają do struktur społecznych burząc jedność wśród ludzi. Jako członkowie Akcji Katolickiej, poszukujemy rozwiązań, aby wspomniany niepokój i lęk, który pochodzi z wnętrza człowieka, powstrzymać.

W trudnych okolicznościach szukamy wsparcia świętych patronów naszej Ojczyzny. Wielokrotnie wspierali nas w trudnych chwilach narodowych doświadczeń. I tym razem, kolejny raz na niewielkiej przestrzeni czasu, zachęcam do wielkiej jedności w modlitwie za przyczyną Św. Andrzeja Boboli. Ratował nasz kraj z wielu opresji niejednokrotnie. Przed Polską jawi się do wypełnienia dziejowa misja. Dlatego też zachęcam do modlitewnego szturmu, wierząc, że i tym razem nie może być inaczej.

Naszą nadzieję na rozwiązanie trudnych sytuacji w Ojczyźnie, wesprzyjmy sierpniowym darem abstynencji. Sami podejmijmy ten trud ale też zachęcajmy do niego innych.

Wiele uroczystości państwowych i religijnych, które przeżywamy w sierpniu przypominają nam o tym, że to dziedzictwo, któremu na imię Polska, zostało nabyte krwią, pracą i modlitwą wielu ludzi, dlatego tym bardziej, nie można go roztrwonić. Polityka, w którą wpisany jest spór, musi sobie uświadomić, że piękno demokracji, w swej istocie zawiera się w poszanowaniu różnorodności.

Idąc śladem apelu Kościoła w Polsce o dar abstynencji, zachęcam by ofiarować go również za naszą Polską rodzinę. Poprzez modlitwę wypraszajmy ład w sferze politycznej i społecznej.

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli

Urszula Furtak,
Prezes KIAK

Nic o nas bez nas

 

Stara to prawda, ale ciągle aktualna i można by rzec, że w myśl tej zasady zostały zorganizowane w pierwszy weekend lipcowy, w Warszawie warsztaty medialne dla członków Akcji Katolickiej.

W dzisiejszym świecie nie do wyobrażenia jest już życie bez obecności i posługiwania się mediami elektronicznymi na co dzień. Wszelka komunikacja międzyludzka oparta od lat na piśmie drukowanym typu prasa, odezwy, książki, biuletyny lub radio i telewizja, powiększona została o internet i telefon komórkowy. Dziś dyskusja i przekaz informacyjny odbywają się na Facebooku i Twitterze, na wielu portalach społecznościowych i nie powinno na nich zabraknąć członków Akcji Katolickiej. Wychodzimy z założenia, że włączając się w aktywne życie nie tylko religijne, ale chcąc być obecnym w życiu swoich społeczności, każda diecezja winna mieć swojego rzecznika do kontaktów z mediami.

Stąd wyniknęła ogromna potrzeba, by przejść szkolenie w zakresie posługiwania się tymi wszystkimi współczesnymi narzędziami medialnymi.

W Warszawie spotkaliśmy się z kilkoma fachowcami parającymi się na co dzień zagadnieniami medioznawczymi, a także bezpośrednio się nimi posługującymi. Trudno tutaj relacjonować cały przebieg spotkania, bo zgodnie z zasłyszaną tam opinią fachowców – percepcja współczesnego człowieka jest „niecierpliwa”. Powinniśmy podawać informacje w sposób krótki, zwięzły i przejrzysty, unikać sprawozdań.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu diecezji, w tym Akcję Katolicką Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej reprezentowali Bożena Krukowska i Marek Witkowski.

B. Krukowska

Czytaj więcej: Nic o nas bez nas

Wszyscy wspieramy odbudowę Katedry – Matki Kościołów naszej diecezji

Wydarzenia związane z pożarem katedry w Gorzowie Wlkp. poruszyły nas wszystkich, także członków Akcji Katolickiej. JE Biskup Tadeusz Lityński Zielonogórsko - Gorzowski w liście związanym z pożarem katedry, przywołał zawołanie spoczywającego w katedrze sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty: „Ut omnes unum sint” – „Aby wszyscy byli jedno”. To przywołanie jest wyjątkowo wymowne. Dlatego też zachęcam, wszystkich członków Akcji Katolickiej do jeszcze głębszego zrozumienia tej jedności i włączenia się w tak potrzebną pomoc w odbudowie naszej świątyni.

Ufam, że wspólnymi siłami, a nade wszystko z Bożą pomocą, gorzowska katedra odzyska swój blask: „Bramy Jerozolimy będą odbudowane, […] rozbrzmiewać będą pieśniami wesela, a wszystkie jej domy zawołają: «Alleluja, niech będzie uwielbiony Bóg Izraela!»” (Tb 13, 17.18). napisał nasz pełen nadziei Biskup Tadeusz.

Remont wieży może kosztować około 10 mln zł – poinformował ks. Wojciech Jurek, ekonom diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Przekazał także, że katedra będzie zamknięta maksymalnie rok.

Ks. Andrzej Sapieha, rzecznik prasowy kurii zielonogórsko-gorzowskiej, poinformował że otwarto już dwa konta: 81 1020 1954 0000 7602 0101 3754 (rachunek bankowy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej) lub 25 1020 1954 0000 7102 0069 8399 (rachunek bankowy gorzowskiej parafii katedralnej). W tytule przelewu należy umieścić dopisek „Katedra”.

Jednocześnie przekazuję prośbę, aby inicjatorzy akcji pomocowych przed rozpoczęciem zbierania środków finansowych uzyskali aprobatę własnego proboszcza. W ten sposób darczyńcy będą mieli pewność, że przekazane przez nich środki rzeczywiście zostaną przeznaczone na odbudowę katedry.

Za wszelkie dary i inicjatywy poczynione na ten cel, z góry Wam wszystkim serdecznie dziękuję.

 

Urszula Furtak,
Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej,
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Zawody wędkarskie Akcji Katolickiej

Blisko 30 osób, w tym kilku juniorów, uczestniczyło 24 czerwca 2017 r. w kolejnych XIII już zawodach wędkarskich Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej imieniem Biskupa Adama Dyczkowskiego. Imprezę od lat organizuje Zarząd DIAK, w tym roku przy wydatnej pomocy burmistrza Świebodzina i Urzędu Miasta Zielona Góra. Obecna na rozpoczęciu zawodów prezes Akcji Katolickiej w Polsce i jednocześnie w naszej diecezji, dziękując za pomoc instytucjom, serdecznie podziękowała również Ryszardowi Łotarewiczowi z Akcji Katolickiej ze Świebodzina. Od kilku lat uczestnicy współzawodniczą o puchary i wiele innych nagród na „Wapnach” w Gościkowie. Ten uroczy akwen wodny odpowiada zawodom pod względem ilości stanowisk do łowienia, możliwości zorganizowania poczęstunku przy grillu i ewentualnego spędzenia czasu przy grach i zabawach.

W tegorocznych zawodach w kategorii juniorów zwyciężył Filip Obst z Jezior wynikiem 1,24 kg a dalsze miejsca uzyskali: Jacek Maculewicz z Wilkowa i Jacek Łukszo ze Świebodzina. Nie brakowało emocji przy wyłanianiu zwycięzców również w kategorii seniorów. Pierwsze miejsce zajął Krystian Ćwierz z Rusinowa z wynikiem 2,68 kg, drugie miejsce Krzysztof Pluta ze Świebodzina z wynikiem 2,5 kg a trzecie miejsce uzyskała Danuta Szatkowska z Zielonej Góry z wynikiem 1,5 kg. W kategorii „największa ryba” wygrał Mieczysław Sokołowski ze Świebodzina.

Nad wodą spotkali się miłośnicy wędkowania ze: Wschowy, Nowego Kramska, Kotli, Zielonej Góry, Czerwieńska, Lubrzy, Świebodzina, Jezior, Rusinowa, Wilkowa i Myszęcina. Jak zauważył jeden z prezesów oddziału AK, poprzez włączanie się naszego stowarzyszenia w organizacje zawodów przenikamy treściami ewangelicznymi również tak zwyczajne czynności jak łowienie ryb. Wpisuje się to doskonale w hasło roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”.

Ryszard Furtak

Czytaj więcej: Zawody wędkarskie Akcji...

Pierwsza uroczystość Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej

Po raz pierwszy w historii, decyzją Watykanu, 18 czerwca diecezja zielonogórsko-gorzowska obchodziła uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Rokitna. Do sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej przyjechało blisko ok. 5 tys. pielgrzymów. W uroczystości wzięli udział wraz Asystentem Diecezjalnym Ks. Zbigniewem Samociakiem, przedstawiciele Akcji Katolickiej z Dobiegniewa, Witnicy, Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry, Wschowy, Głogowa, Krosna Odrz. i Żagania.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył kard. Gerhard L. Müller, prefekt Kongregacji Doktryny Wiary. Naśladując Matkę z Rokitna, umiejmy z cierpliwością słuchać siebie nawzajem, znajdujmy czas na umacnianie rodzinnych więzi. Bądźmy ludźmi cierpliwego dialogu. Miejmy wrażliwość, która będzie odpowiedzią na przykazanie miłości Boga i bliźniego. Tutejsza diecezja ma wspaniałą patronkę. Naśladujcie Ją w słuchaniu Boga i siebie nawzajem. Przy Maryi proszę każdego z Was: budujcie cywilizację miłości i pokoju! - podkreślił kard. Müller.- mówił kard. Gerhard L. Müller w sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.

Staraniem bpa Tadeusza Lityńskiego, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyraziła zgodę, aby uroczystość NMP z Rokitna, głównej patronki diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, odbywała się odtąd 18 czerwca czyli w rocznicę koronacji Cudownego Obrazu. Od dziś dzień Matki Bożej z Rokitna obchodzić będziemy w każdym kościele i każdej kaplicy naszej diecezji - powiedział na początku Mszy św. bp Tadeusz Lityński. - To przełomowe wydarzenie, które - jak ufam - przyczyni się do pogłębienia kultu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej i przyjęcia przez nas jeszcze bardziej ewangelicznej postawy - dodał.

Obchody w Rokitnie były też okazją do upamiętnienia 20 rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp., 45-lecie diecezji gorzowskiej i jej reorganizacji w 1992 roku.

Serdecznie dziękuje wszystkim delegacjom za trud pielgrzymowania i osobista obecność.

Maryjo cierpliwie słuchaj i prowadź do Jezusa!

Urszula Furtak
Prezes KIAK

Czytaj więcej: Pierwsza uroczystość...

09 czerwca 2017 r. - słowo prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Częstochowa, Archikatedra, 10.06.2017

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Ekscelencjo księże Biskupie, Czcigodni Kapłani
Drodzy Pielgrzymi i goście, wszystkich stopni i godności

W ubiegłym roku stając przed Państwem po raz pierwszy jako prezes Akcji Katolickiej w Polsce, jako jedna z Was, uczyniłam pewne podsumowanie mijającego czasu ale też czyniliśmy spore plany. Ostatni czas był przez to bardzo bogaty. Dziś pragnę się Wami uradować, dziękować za Wasze świadectwo i obecność w wielu miejscach: dziś tu w Częstochowie ale też w Łagiewnikach ubiegłego roku, w Gnieźnie na Św. Wojciecha, w Częstochowie na Królowej Polski i w tym tygodniu w Zakopanem. Bardzo Wam za to dziękuję. Okazuje się, że jest to możliwe. Poczucie więzi akcyjnego, Chrystusowego pokrewieństwa jest w nas wielkie.....

Aby przeczytać całość kliknij tutaj

 

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.