Rada Oświatowa Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej

Rada Oświatowa stanowi organ doradczy dla Zarządu DIAK w zakresie kierowania i nadzorowania działalności Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze.

 

Skład Rady Oświatowej:

  1. Piotr Kirziejonek - Przewodniczący Rady
  2. Stanisław Rzeźniczak,
  3. Bożena Ronowicz,
  4. Jan Greczycho,
  5. Danuta Tchórzewska,
  6. Bożena Stępniewska,
  7. Anna Kasprzyk.