.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Rekolekcje Akcji Katolickiej u Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

Rekolekcje Akcji Katolickiej u Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

W dniach od 9 do 11 września 2011 r. w Rokitnie odbyły się rekolekcje Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko ? Gorzowskiej. W rekolekcjach uczestniczyło 48 osób. Przewodnictwo duchowe i konferencje prowadził ks. kan. Zbigniew Kucharski. Mottem rekolekcji było hasło ?Kościół naszym domem?. Reprezentanci poszczególnych Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej otrzymali materiały formacyjne do pracy na rok 2012. Rekolekcje rozpoczęły się Mszą Świętą i spotkaniem z księdzem biskupem Stefanem Regmuntem, który podzielił się refleksjami z wizytowania parafii i przedstawił program duszpasterski, zachęcając do włączenia się w jego realizację.

 

Szczególną uwagę zebranych Biskup zwrócił na rozwijanie Modlitewnych Ognisk Rodzinnych (apel o codzienne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego) oraz peregrynację obrazu ?Jezu ufam Tobie?  i rozpowszechnianie jego kultu.

Ksiądz biskup zachęcił do podjęcia zadania idei pierwszych sobót miesiąca (Spowiedź Św., Eucharystia, Koronka); nawiązał do aktualnej sytuacji Polski i poddał refleksji reagowanie stowarzyszeń katolickich i ludzi wierzących w sytuacjach trudnych dla Ojczyzny. Podczas Mszy Świętej wysłuchaliśmy homilii tematycznie związanej z mottem programowym ?Kościół moim domem? .

Ksiądz kanonik Zbigniew Kucharski zwrócił uwagę na to, jak my sami i łącznie z bliźnimi funkcjonujemy w Kościele. Powinniśmy rozrastać się, kwitnąć w wierze, dbać o to, by być pięknym człowiekiem w umyśle i nieść piękno drugiemu człowiekowi. Starać się często rozmawiać w rodzinach, z przyjaciółmi, w pracy, o tym jak żyć, by być pięknym człowiekiem, umieć rozmawiać o Bogu i wspierać innych w dorastaniu do dojrzałości chrześcijańskiej.

Ksiądz Zbigniew w sposób bardzo przystępny przybliżał rozumienie relacji w kontekście następujących zagadnień: Rodziny Bożej, Żywego Kościoła, Jedności Wspólnoty Kościoła, budowania bliskości z Panem Bogiem, działania natchnionego przez Pana Boga i umiejętności trwania przy Nim.

Członkowie Akcji Katolickiej powinni nauczyć się jak zdobywać świat dojrzałym świadectwem o pięknym Bogu. Podkreślał rolę komunikacji i umiejętności słuchania, jako niezbędnych warunków do nawiązywania dialogu międzyludzkiego. By móc rozdawać piękno, trzeba je najpierw odkryć  w sobie, nauczyć się spędzać czas twórczo i z bliskimi,  a także skupić się na aktywnym  rozwoju intelektualnym i duchowym. Warto, aby każdy z nas miał świadomość, jak wielką moc ma dobro i piękno. Im więcej dajemy z siebie, tym sowiciej Bóg nam to wynagradza i błogosławi. Nasz przewodnik duchowy kładł nacisk na konieczność aktywizującej postawy członków AK, miejsce i rolę Pisma Świętego w naszym domu i życiu, uzgadnianie z Panem Bogiem życiowych priorytetów, żywego zaangażowania w Kościół. Podkreślał, że powinniśmy nauczyć się odkrywać piękno Biblii i mieć ciągły kontakt z Bogiem przez Słowo Boże. Zachęcał, by spróbować zafascynować się głębią słów skierowanych przez Boga do człowieka, do otwierania się na działanie i przekaz Łaski Bożej i modlitwy o zrozumienie treści przekazu biblijnego. Głoszący rekolekcje przypominał, że trud pracy apostolskiej nigdy nie znika, ale upór, konsekwencja, jasne wytyczanie celu, wyraźne do niego dążenie, daje satysfakcję dopiero po latach trudu. Apelował o prawdziwe i rzetelne zaangażowanie się w życie swojej parafii. Podczas konferencji w Sali Kamionkowej rozmawialiśmy także o udziale w wyborach jako naszym katolickim obowiązku, by godnie służyć Bogu i Ojczyźnie. Prezes Akcji Katolickiej przybliżyła stanowisko biskupów i AK: ?Naszą powinnością ? w myśl wskazań Biskupów polskich ? jest udział w wyborach 9 października br. i oddanie głosu na takich kandydatów, ?którzy gwarantują obronę godności człowieka i życia od poczęcia do naturalnej śmierci (Jasna Góra, 26 VIII 2011); Chodzi o wybór takich parlamentarzystów, którzy będą postępować zgodnie ze słowami bł. Jana Pawła II: ?Wolność zawsze jest wyzwaniem. A władza jest wyzwaniem wolności. Nie można jej sprawować inaczej, jak tylko służąc! ?pamiętając, że wolności nie gruntuje się inaczej, jak tylko przez prawdę? (Warszawa, 8 VI 1991); ?Nie lękajcie się brać odpowiedzialności za życie społeczne w naszej Ojczyźnie. To jest wielkie zadanie (...). Budujmy na Ewangelii? (Legnica, 2 VI 1997). Swoimi uwagami i przemyśleniami podzielili się z nami pani Bożena Ronowicz i pan Piotr Barczak, związani z Akcją Katolicką, kandydujący w nadchodzących wyborach parlamentarnych do sejmu i senatu. Udział w wyborach, zgodnie z sumieniem katolickim, jest obowiązkiem wszystkich uczniów Chrystusa, wynikającym z ich chrześcijańskiego powołania i jedną z form ewangelizacyjnej misji w świecie. Ponadto Prezes Diecezjalnej Akcji Katolickiej Urszula Furtak, przekazała nam informacje o ważnych terminach najbliższych spotkań władz AK.

Przebywający na rekolekcjach członkowie AK spotkali się także z kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie, ks. dr  Józefem Tomiakiem, który zapoznał nas z historią Cudownego Obrazu z XVI wieku oraz oprowadził nas po rokitniańskim muzeum, w którym znajduje się, między innymi, wiele pamiątek po błogosławionym Janie Pawle II.

Trzydniowy pobyt w Rokitnie umożliwił nam integrację modlitewną i wspólnotową. Odprawiliśmy wspólnie Drogę Krzyżową oraz Różaniec na dróżkach ogrodów rokitniańskich, śpiewaliśmy jutrznię i nieszpory. Codziennie uczestniczyliśmy w Eucharystii. Nasz pobyt na pewno w przyszłości zaowocuje skuteczniejszym zaangażowaniem dla Boga i ludzi.

Gabriela Raczyńska, AK Zbąszynek

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.