News

Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia

Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia

Trwają przygotowania do VI Dnia Papieskiego w parafii p.w. Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze. W tym roku dzień duchowej łączności z Ojcem Świętym Janem Pawłem II odbędzie się w niedzielę 15 października, w przeddzień wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Tegoroczne obchody przebiegać będą pod hasłem "Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia". W całym kraju planowane są wydarzenia o wymiarze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Znajdą się w śród nich modlitwy, czuwania, konferencje naukowe, koncerty. Obchodom tegorocznego Dnia Papieskiego towarzyszyć będą również wyjątkowe wydarzenia w naszym mieście, planowane jest uroczyste odsłonięcie pomnika Jana Pawła II, daru mieszkańców całego miasta, przy kościele pw. Św. Ducha.

Jak w latach poprzednich swój wewnętrzny wymiar będą posiadać uroczystości przeżywane w naszej wspólnocie parafialnej. Nasze obchody rozpoczniemy w sobotę 14 października drugim już konkursem piosenki religijnej. Jak w roku poprzednim odbędzie się on w dwóch kategoriach: piosenka dziecięca i schole parafialne. Po konkursie zapraszamy do wspólnego śpiewania wszystkich uczestników konkursu. W sobotni wieczór wyświetlimy film "Karol - historia człowieka, który został Papieżem".

W Papieską Niedzielę zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie różańcowym, przed popiersiem Jana Pawła II. Papież Polak w sposób szczególny podkreślał wartość małżeństwa i rodziny, dlatego też w ciągu niedzielnych Mszy św. nastąpi szczególne tego podkreślenie. Pary małżeńskie zapraszamy do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich na Mszy św. o godz.11.00. Na Mszy św. o godz. 12.30 rodzice z małymi dziećmi otrzymają specjalne błogosławieństwo. Jan Paweł II nawiązał wyjątkowy dialog z ludźmi młodymi, dlatego też młodzież naszej parafii zapraszamy na Mszę św. o godz. 9.30, na której akcent papieski pojawi się również dla nich. Jak co roku zaprezentujemy okolicznościowe wystawy prezentowane przez dzieci ze SP nr 11, Liceum Plastycznego oraz Akcję Katolicką.

Wymiar duchowy
Dzień Papieski to dzień wdzięczności, łączności duchowej, promocji Jego nauczania i modlitwy w Jego intencji. Zapalane świece niech połączą wszystkich mieszkańców parafii modlących się w intencji papieża. Niedzielny czas w naszej albertyńskiej wspólnocie proponujemy, aby oparty był na symbolice chleba, jako znaku nadziei dla najbardziej potrzebujących. Uroczystości zakończy uroczysty Apel po wieczornej Mszy św.

Wymiar intelektuany
Ma na celu przybliżenie treści nauczania Ojca Świętego i wiedzy o Jego pontyfikacie, widzianych pod kątem hasła Dnia Papieskiego. Tego dnia usłyszymy specjalnie przygotowane Słowo Boże. Zapraszamy również do wspólnej refleksji po projekcji filmu. W Szkole Podstawowej nasze panie katechetki przeprowadzą konkurs wiedzy o pontyfikacie Jana Pawła II oraz konkurs plastyczny. Wezmą w nich udział różne grupy wiekowe. Nagrody za udział konkursach zostaną wręczone na Mszy św. dziecięcej.

Wymiar artystyczny
Wymiar artystyczny utworzy zarówno konkurs piosenki religijnej jak również zaprojektowane wystawy. Ale przede wszystkim sobotnia projekcja przygotowanego filmu.

Wymiar konkretnej solidarności
Wyrazem tej solidarności będzie zbiórka pod hasłem "Dzielmy się miłością", którą w naszej diecezji przeprowadzimy w niedzielę 22 października 2006 r. Owocem tej akcji będą stypendia dla uzdolnionej lecz ubogiej młodzieży.

Urszula AK