.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

News

Nowy rok duszpasterski. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to ostatnia niedziela rok liturgicznego. Podczas niej w wielu POAK naszej diecezji świętowaliśmy w uroczysty sposób nasze patronalne święto. Dokonano wielu radosnych podsumowań i podziękowań ale też planów związanych szerokim rozwojem Akcji Katolickiej, tych duchowo formacyjnych ale też w ramach coraz szerszych struktur działalności misyjnej. Do pochylenia się nad tym i podjęcia na nowo zintensyfikowanych działań misyjnych zobowiązuje nas rozpoczęty w naszej diecezji I Synod.

Niech dopomaga nam w tym Duch Święty, który staje w centrum dwuletniego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. W naszych akcyjnych kierunkach działalności zwracamy uwagę na misję jako „dar i zadanie”. W pierwszym roku podejmijmy nasze odnowione odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego, w drugim, przełóżmy to na podjęcie konkretnych zadań, do których wzywa Duch Święty.

 

Nowy program pod hasłem „Duch, który umacnia miłość” będziemy realizowali w latach 2017-2019. Hasło pierwszego roku brzmi: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, drugiego zaś „W mocy Bożego Ducha”.

Niech pomagają nam w tym, materiały formacyjne na rok 2018 dla Akcji Katolickiej. „Otrzymaliście w darze Ducha świętego (Dz 2,38) to tytuł tegorocznej publikacji opracowanej przez zespół redakcyjny pracujący pod kierunkiem Ks. Profesora Tadeusza Borutki. Niech służą one nam do zgłębienia i odczytania na nowo otrzymanych darów Ducha Świętego. Ufam, że wysoki poziom opracowanych materiałów formacyjnych, wesprze i umocni w tym, byśmy byli uczynnym narzędziem w ręku Boga.

Króluj nam Chryste!
Urszula Furtak, prezes DIAK

 

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.