.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :. http://akcjazg.type.pl/index.php/component/content/?view=featured Mon, 10 Dec 2018 10:35:23 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl 20-LECIE POAK W TUPLICACH http://akcjazg.type.pl/index.php/poak-tuplice-parafia-pw-w-chrystusa-krola-2/700-20-lecie-poak-w-tuplicach http://akcjazg.type.pl/index.php/poak-tuplice-parafia-pw-w-chrystusa-krola-2/700-20-lecie-poak-w-tuplicach

Dnia 25 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla oddział Akcji Katolickiej z Tuplic świętował Jubileusz 20-lecia swojej działalności.

Jubileuszowe spotkanie rozpoczęto Eucharystią. Uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył Asystent Diecezjalny AK– ks.kan.Zbigniew Samociak w koncelebrze z ks. kan. Jerzym Loch  proboszczem parafii i asystentem  odziału AK w Tuplicach.

W Liturgiii Mszy Św. czynnie uczestniczyli członkowie Akcji Katolickiej. W Słowie Bożym skierowanym do wszystkich zebranych ks. kan. Zbigniew Samociak pogratulował jubileuszu i przypomniał, że Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej – wiernych świeckich gotowych poświęcić czas apostolstwu i ewangelizacji. Wspomniał również o początkach powstania Akcji Katolickiej i powołaniu jej do życia w roku 1928 przez Papieża Piusa XI.

W uroczystości udział wzięli Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Pan Ryszard Furtak, Wójt Gminy Tuplice Pani Katarzyna Kromp, księża z Dekanatu Łęknica z ks. dziekanem, przedstawiciele grup i zespołów z parafii, zaproszeni goście oraz parafianie.
Uroczystość uświetnił występ scholi prowadzonej przez Pana Piotra Haracza.

]]>
Wyróżnione POAK Tuplice - parafia pw. Św. Chrystusa Króla Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej Diec. Z.-G. Mon, 03 Dec 2018 21:04:48 +0000
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej http://akcjazg.type.pl/index.php/informacje-69338/697-uroczystosc-jezusa-chrystusa-krola-wszechswiata-swieto-patronalne-akcji-katolickiej http://akcjazg.type.pl/index.php/informacje-69338/697-uroczystosc-jezusa-chrystusa-krola-wszechswiata-swieto-patronalne-akcji-katolickiej

Niedziela Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to dla nas skupionych w Akcji Katolickiej czas świąteczny. To poprzez liczne uroczyste spotkania czas piękny i radosny. To także ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem i oczekiwaniem.

Kościół Oblubienica Chrystusa w liturgii wybiega naprzeciw Chrystusowi, przychodzącemu w majestacie i chwale Króla i Pana, który pragnie nas przenieść do swego Królestwa.  Radując się w prosty sposób tym zaproszeniem, odczytujemy z nowym świeżym spojrzeniem nasze powołanie do służby Chrystusowi. Przesuwają się w pamięci ostatnie obrazy z przeżytych rekolekcji i podejmowanych inicjatyw apostolskich zmierzające do tego głównego celu. Swoim życiem staramy się iść w kierunku Królestwa a poprzez naszą odpowiedzialność w przemianie świata ten kierunek ukazać również innym. W naszej codzienności doświadczamy, jak wielka jest potrzeba powrotu polskiej społeczności do Bożych wartości i tego zapewne nikt nie zakwestionuje.

Każdy Biskup i Kapłan, ale też świeccy w naszym Stowarzyszeniu dokładnie wiedzą, jak ważne są nasze wzajemne relacje i jedność w działaniu. Staramy się je odnajdywać, pielęgnować i rozwijać.

Z okazji naszego Święta Patronalnego wszystkim Biskupom, Kapłanom i świeckim serdecznie dziękuję za obecność, często od długich lat, za wzajemne zbliżenie i rozeznawanie trosk, ale także za wyznaczanie kierunków naszego zaangażowania, bezwarunkowe pomnażanie dobra i rozprzestrzeniającą się radość.

Św. Jan Paweł II w liście do kapłanów w 1986r. pisał: „Światu potrzeba kapłanów, bo światu potrzeba Chrystusa”. Ale dziś z zaproszeniem, przywołuję tę prawdę by dotarła do wszystkich świeckich, także tych, którzy poszukują swej drogi we wspólnocie Kościoła. Potrzeba coraz więcej ludzi odważnych do świadectwa wiary niechrześcijańskim w otoczeniu. Potrzeba wspólnie z kapłanami iść do niedowiarków i oziębłych, by uczynić prawdę bardziej wiarygodną, bo wprowadzoną w czyn. Niech Jego panowanie, Jego Królestwo przeniknie nasze życie we wszystkich wymiarach.

Króluj nam Chryste!
Urszula Furtak,
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Warszawa, 25 listopada 2018 roku

Zyczenia w PDF

]]>
Wyróżnione Informacje z naszej AK Informacje Sat, 24 Nov 2018 21:35:07 +0000
XVII- PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ „CECYLIADA” http://akcjazg.type.pl/index.php/poak-wschowa-2/698-xvii-przeglad-piosenki-religijnej-cecyliada http://akcjazg.type.pl/index.php/poak-wschowa-2/698-xvii-przeglad-piosenki-religijnej-cecyliada

W sobotę 24.11.2018 r. w Sali sportowej Gimnazjum nr 2 we Wschowie rozpoczął się dwudniowy Przegląd Piosenki Religijnej „Cecyliada”.  Imprezie organizowanej przez członków Akcji Katolickiej ze Wschowy patronują: tygodnik katolicki „Gość Niedzielny” oraz telewizja regionalna zw.pl. Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele władz Miasta i Gminy oraz Powiatu wschowskiego. Nie zabrakło przedstawicieli duchowieństwa. Oficjalnego otwarcia Przeglądu dokonali: ks. proboszcz Dariusz Ludwikowski oraz Pani Burmistrz Danuta Patalas. Następnie konferansjerzy Dorota Sys i Michał Drobnik rozpoczęli prezentację i zapowiadanie zespołów. Wystąpiło 12 zespołów, razem 280 uczestników. Tradycyjnie występujący  otrzymali od organizatorów okolicznościowe statuetki i dyplomy uczestnictwa, a wszyscy wykonawcy po czekoladzie i butonie. Na koniec wypada podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspomogli nas w tym przedsięwzięciu, oraz zaprosić na dalszy ciąg w niedzielę od godz. 14.00 serdeczne Bóg zapłać!

Tadeusz Apolinarski
Akcja Katolicka

]]>
Wyróżnione POAK Wschowa - parafia pw. Św. St. Bp i Męczennika Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej Diec. Z.-G. Sat, 24 Nov 2018 21:47:04 +0000
XX–lecie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w pariafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Głogowie http://akcjazg.type.pl/index.php/poak/98-poak-glogow/696-xx-lecia-parafialnego-oddzialu-akcji-katolickiej http://akcjazg.type.pl/index.php/poak/98-poak-glogow/696-xx-lecia-parafialnego-oddzialu-akcji-katolickiej

 

W dniu 14 listopada b.r. w kościele pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Głogowie odbyła się uroczysta Msza św. z okazji XX – lecia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Eucharystię poprzedziło krótkie wprowadzenie, które wygłosiła prezes POAK-u pani Edwarda Perłakowska, w którym przedstawiła historię i osiągnięcia Oddziału na przestrzeni 20 lat. Podkreśliła, że AK w parafii powstała wraz z utworzoną parafią, której proboszczem został do dziś piastujący tę funkcję ks. kanonik dziekan Zbigniew Walaszek - inicjator powstania Oddziału. Powiedziała także, iż pierwszym prezesem naszego stowarzyszenia przy parafii był Ryszard Maćkowiak, który przewodniczył jemu przez kilka lat. Po nim prezesem została obecnie piastująca to stanowisko. Najważniejszymi działaniami i osiągnięciami Oddziału były:

współuczestniczenie w Mszach św., wygłaszanie słowa wstępnego, czytania - jeden raz w miesiącu, udział w prowadzonych nabożeństwach: drogi krzyżowej, Apelu Jasnogórskim, różańcu, nabożeństwach majowych. Istotną formą działalności było także: organizowanie konkursu na kartki i laurki świąteczne a także paczek przy współudziale Caritasu dla potrzebujących. Dla krzewienia wiedzy ewangelicznej i wyjaśniania misyjności kościoła we współczesnym świecie (parafii) organizowano cyklicznie spotkania POAK-u w tym integracyjne „Na ogrodach”. Ważnym ogniwem była współpraca z władzami lokalnymi, mająca na celu niesienie pomocy potrzebującym.

]]>
Wyróżnione POAK Głogów Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej Diec. Z.-G. Sat, 17 Nov 2018 21:43:11 +0000
Konkurs „Ojczyzno Ma” w 100 lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę http://akcjazg.type.pl/index.php/informacje-69338/695-konkurs-ojczyzno-ma-w-100-lecie-odzyskania-niepodleglosci-przez-polske http://akcjazg.type.pl/index.php/informacje-69338/695-konkurs-ojczyzno-ma-w-100-lecie-odzyskania-niepodleglosci-przez-polske

Akcja Katolicka naszej Diecezji już po raz dziewiąty zorganizowała w 2018 r. Konkurs Wiedzy Patriotycznej „Ojczyzno Ma”. W majowym I etapie Konkursu w szkołach i parafiach brali udział uczniowie z następujących miejscowości: Dobiegniewa, Gorzowa Wlkp., Niekarzyna, Nowej Soli, Szczańca, Świebodzina, Tomaszowa, Ulimia, Wschowy, Zbąszynka, czterech miejsc z Zielonej Góry, Żagania, Żarek Wielkich i Żar. Do etapu półfinałowego w dniu 09.11.2018 r. zakwalifikowało się 51 uczniów z wyżej wymienionych miejscowości. Podobnie jak w latach poprzednich Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem ks. Biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego i Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy. Ze strony Zarządu władz diecezjalnych AK koordynatorem wydarzenia była pani Bożena Stępniewska z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze. W części finałowej Konkursu, do której dostało się 10 najlepszych uczestników, gościliśmy Jego Ekscelencję ks. Biskupa dr Stefana Regmunta, który pogratulował uczniom zainteresowania sprawami patriotyzmu. Było nam niezmiernie miło, że byli z nami: dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej p. Leszek Kania, p. Mieszko Kamiński – prezes Koła Nr 5 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz p. Bożena Majchrzak z Federacji Rodzin Katyńskich. Na rozpoczęcie Konkursu głos zabrała prezes Akcji Katolickiej w Polsce – Urszula Furtak, która podziękowała opiekunom i nauczycielom a także rodzicom za rozwijanie talentów i przygotowanie dzieci do Konkursu.

W bieżącym roku Komisję konkursową podczas finału stanowili członkowie Zarządu DIAK: Jan Greczycho i Zbigniew Gaweł. Komisja poprzez tury zadawanych pytań ustnych i obrazkowych wyłoniła najlepszą trójkę uczestników. I miejsce przypadło Wiktorowi Klój z Żagania, II miejsce – Nikoli Wróbel ze Świebodzina a III Adamowi Zienkowicz ze Zbąszynka. Gratulujemy! Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody z elementami patriotycznymi, wśród nich znalazły się torby podróżne, szaliki, kubki, flagi ale też: śpiewniki patriotyczne wydane przez AK, przypinki patriotyczne oraz książki. Pomiędzy poszczególnymi turami pytań swoim talentem muzycznym podzielili się uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia z Zielonej Góry – Katarzyna Sobich i Jan Pogorzelski, którzy pod opieką p. Piotra Nowaka zagrali nam utwory Fryderyka Chopina. Pięknego dopełnienia artystycznego dokonał chór Con Spirito z parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze, który był swoistą wisienką na torcie całej imprezy.

]]>
Wyróżnione Informacje z naszej AK Informacje Sat, 10 Nov 2018 19:43:34 +0000
Ryszard Furtak prezesem Zarządu DIAK http://akcjazg.type.pl/index.php/informacje-69338/694-ryszard-furtak-prezesem-zarzadu-diak http://akcjazg.type.pl/index.php/informacje-69338/694-ryszard-furtak-prezesem-zarzadu-diak

 

Biskup Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej JE Tadeusz Lityński, dekretem z dnia 8 listopada 2018 roku mianował Ryszarda Furtaka, prezesem Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Wręczenie dekretu miało miejsce 9 listopada w rezydencji biskupiej, spotkanie stało się też okazją do pierwszych rozmów o Stowarzyszeniu biskupa.

Nowy Prezes DIAK z Akcją Katolicką związany jest od niemalże od jej początków. Od listopada 1996 r. pełnił funkcję prezesa nowo powstałego POAK przy parafii pw. Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze. W październiku 1998 podczas wyboru diecezjalnych władz statutowych, Ryszard zostaje wiceprezesem pierwszego (po władzach tymczasowych) Zarządu DIAK. Na początku roku 2000, jako wiceprezes Zarządu, po rezygnacji ówczesnego prezesa Władysława Drozda kieruje diecezjalną Akcją Katolicką i prowadzi ją do kolejnych wyborów statutowych. We władzach diecezjalnych pracuje przez wszystkie kolejne kadencje. Jest osobą wyjątkowo pracowitą i oddaną. Swoje rozumienie misji apostolskiej kształtuje jego codzienne życie osobiste. Jako prezes będzie reprezentował Akcją Katolicką Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Radzie Krajowej.

Owocnego wypełniania misji oraz obfitości Bożych łask i opieki NM Panny z Rokitna a także powodzenia w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji życzył wraz z pasterskim błogosławieństwem, w pierwszym dniu piastowania funkcji pasterz Diecezji Biskup Tadeusz Lityński.

Urszula Furtak
Prezes KIAK

Wywiad z Ryszardem Furtakiem do Gościa Niedzielnego

]]>
Wyróżnione Informacje z naszej AK Informacje Sat, 10 Nov 2018 19:23:15 +0000
Ramowy terminarz spotkań DIAK 2018 http://akcjazg.type.pl/index.php/informacje-69338/659-ramowy-terminarz-spotkan-diak-2018 http://akcjazg.type.pl/index.php/informacje-69338/659-ramowy-terminarz-spotkan-diak-2018

Ramowy terminarz spotkań DIAK 2018  - do pobrania plik PDF

]]>
Wyróżnione Informacje z naszej AK Informacje Mon, 22 Jan 2018 19:31:58 +0000