.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :. http://www.akcjazg.type.pl/index.php/component/content/?view=featured Thu, 21 Jun 2018 16:12:23 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl Poznań. Chrystus i my. Zapraszamy na Ogólnopolski Zjazd Akcji Katolickiej http://www.akcjazg.type.pl/index.php/informacje-69338/680-poznan-chrystus-i-my-zapraszamy-na-ogolnopolski-zjazd-akcji-katolickiej http://www.akcjazg.type.pl/index.php/informacje-69338/680-poznan-chrystus-i-my-zapraszamy-na-ogolnopolski-zjazd-akcji-katolickiej

Na żywo pozostają jeszcze w naszej pamięci wydarzenia związane z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski. W roku bieżącym przeżywamy obchody jubileuszowe 1050-lecia biskupstwa w Poznaniu, pierwszego na ziemiach polskich, które odbywają się pod hasłem „Poznań. Chrystus i my”. Ich celem jest ukazanie natury i misji Kościoła, pełniejsze poznanie jego historii, ale też szczególne zaproszenie do wspólnej działalności apostolskiej wiernych świeckich.

W dniu 23 czerwca w czasie głównych obchodów jubileuszowych w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Akcji Katolickiej, na który imieniu Zarządu Krajowego serdecznie zapraszam.

Obchody centralne odbędą się z udziałem biskupów, kapłanów i osób życia konsekrowanego, wiernych świeckich, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych. Na kościół stacyjny Akcji Katolickiej wyznaczono kościół Św. Marcina. Szczególnym znakiem obchodów jubileuszowych będzie wizerunek Matki Bożej koronowany w 1968 r. - Matka Boża w Cudy Wielmożna z sanktuarium na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu.

Biskupstwo poznańskie w latach 968-1000 obejmowało całe państwo polskie i było zależne wprost od Stolicy Apostolskiej. Biskup Jordan, ustanowiony przez papieża Jana XIII, zapoczątkował historię polskiej hierarchii kościelnej, a książę Mieszko I zbudował w Poznaniu pierwszą katedrę na ziemiach polskich. Do 1798 r. do biskupstwa poznańskiego należała m.in. Warszawa. W 1821 r. podniesiono je do rangi arcybiskupstwa i metropolii. Arcybiskup Stanisław Gądecki jest 97. biskupem poznańskim, czyli 96. następcą biskupa Jordana.

Czcigodni Księża Asystenci i drodzy członkowie Akcji Katolickiej, raz jeszcze wielkie Bóg Zapłać za trud pielgrzymiego trudu podczas naszego spotkania u Królowej Polski. Wiem, jak wiele trzeba wyrzeczeń do organizacji celem ponownego spotkania, w tak niewielkich odstępach czasowych. Ufam, jednak, że znajdą się delegacje Waszych Diecezji wraz z pocztami sztandarowymi na tym wielkim wydarzeniu zaplanowanym przez naszych Pasterzy.

W załączeniu przekazuję pogram Zjazdu oraz pragnę poinformować, że organizujemy wspólny autokarowy wyjazd. Nastąpi on z Zielonej Góry 23.06.2018 (sobota) o godz. 7.30. W drogę powrotną z Poznania wyruszymy wieczorem po koncercie (chyba, że grupa zadecyduje inaczej) Koszt 60 zł. obejmuje tylko transport i ubezpieczenie. Dla zgłoszonych uczestników przewidziano posiłek. Zgłoszenia imienne przyjmuje sekretarz DIAK, tel. 694 454 454, e-mail: rfurtak1@wp.pl. Wraz z zapisem należy dokonać pełnej wpłaty na konto DIAK.

Do spotkania

Króluj nam Chryste!

Urszula Furtak, prezes KIAK

Modlitwa jubileuszowa

Panie Jezu Chryste, świętując jubileusz pierwszego polskiego biskupstwa, uwielbiamy Cię i wychwalamy. Wyznajemy naszą wiarę w Twoją obecność i działanie, wczoraj, dziś i na wieki, w Kościele, który żyje na polskiej ziemi. Dziękujemy za biskupa Jordana i jego następców, kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, oddanych budowaniu Twojego Królestwa. Prosimy, bądź z nami i prowadź nas, byśmy świadomi naszego dziedzictwa wiary, odważnie podejmowali wyzwania nowych czasów. Pragniemy, wsłuchani w Twoje słowo i otwarci na Twoją łaskę, promieniować wiarą, nadzieją i miłością, oraz pracować nad duchową odnową siebie i świata. Niech zawsze nam towarzyszy błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Załączniki:

Program Ogólnopolski Zjazd Akcji Katolickiej Poznań

Program dla wszystkich grup

Plakat

 

]]>
Wyróżnione Informacje z naszej AK Informacje Thu, 14 Jun 2018 20:55:05 +0000
Albertyńskie świętowanie http://www.akcjazg.type.pl/index.php/poak-zielona-gora-albert-35367/679-albertynskie-swietowanie http://www.akcjazg.type.pl/index.php/poak-zielona-gora-albert-35367/679-albertynskie-swietowanie

Za nami już XXII Festyn Parafialno – Osiedlowy, radosne świętowanie odpustu ku czci Św. Alberta Chmielowskiego patrona parafii. To wielkie przedsięwzięcie zorganizowano przy zaangażowaniu wszystkich grup parafialnych. Do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jako oficjalny współorganizator przyłączyło się Stowarzyszenie Brat Albert na czele z ks. Proboszczem Zygmuntem Zimnąwodą. Skoordynowanie tak wielkiego przedsięwzięcia to nie lada wyzwanie.

Festyn parafialny, gromadzi parafian oraz wielu zielonogórzan i gości spoza miasta. Wspólne świętowanie i rodzinny wypoczynek to wydarzenie, które wpisało się bardzo mocno w koloryt miasta Zielona Góra, stanowi doskonały pomysł na niedzielne popołudnie. Szczególnie dużo atrakcji jak zawsze przygotowano dla najmłodszych. Dzieci mogły wziąć udział w różnych grach i turniejach a także bawić na dmuchańcach i bańkach wodnych. Przebogaty program na scenie występy i koncerty zgromadziły rzesze publiczności.

Każdy mógł znaleźć dla siebie coś dla ducha ale też wzmocnić ciało. Upał i lejący się żar z nieba sprawił, ze wszystkie zacienione zakątki było wyjątkowo oblegane. Tegoroczne albertyńskie świętowanie stało się okazją by przyjąć u siebie Marsz dla Życia i Rodziny, który wyruszył z parafii Św. Józefa Oblubieńca. Przebogaty plac festynowy stał się również miejscem startu i mety biegu charytatywnego.

Ryszard Furtak

 

]]>
Wyróżnione POAK Zielona Góra - parafia pw. Św. Alberta Ch. Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej Diec. Z.-G. Thu, 14 Jun 2018 20:42:30 +0000
Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie http://www.akcjazg.type.pl/index.php/informacje-69338/678-z-maryja-w-sluzbie-bogu-i-ojczyznie http://www.akcjazg.type.pl/index.php/informacje-69338/678-z-maryja-w-sluzbie-bogu-i-ojczyznie

 

Zakończyła się 23 Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Uczestniczyła w niej ponad 50 osobowa grupa przedstawicieli naszego Diecezjalnego Instytutu. Bogate wykłady piątkowej konferencji w auli tygodnika katolickiego „Niedziela”, które poprowadziła Anna Rastawicka oraz ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz nie tylko przybliżyły myśl i nauczanie Prymasa Tysiąclecia, ale także uwrażliwiły nasze sumienia jak budowa

szacunek względem prawdy w obszarze wolności. W wykładach podkreślono fakt, że to w przestrzeni sakralnej przechowywana była wolność w czasach, gdy Polska nie była niepodległym państwem.

Podczas konferencji inicjatywę krakowskiej prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów „Do nieba z Ojcem Pio”, przybliżył Dyrektor Obchodów Jubileuszowego Roku Św. Ojca Pio Andrzej Piotrowicz. Piątkowy wieczór zakończyliśmy w Kaplicy Cudownego Obrazu wyśpiewując Maryi swoje „Jestem, pamiętam, czuwam. Rozważanie Apelowe poprowadził ks. prof. Tadeusz Borutka, asystent Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej.

]]>
Wyróżnione Informacje z naszej AK Informacje Thu, 14 Jun 2018 20:33:23 +0000
Komunikat z obrad Rady Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej http://www.akcjazg.type.pl/index.php/informacje-69338/674-komunikat-z-obrad-rady-akcji-katolickiej-diecezji-zielonogorsko-gorzowskiej http://www.akcjazg.type.pl/index.php/informacje-69338/674-komunikat-z-obrad-rady-akcji-katolickiej-diecezji-zielonogorsko-gorzowskiej

Zielona Góra, 19.05.2018 r.

Komunikat z obrad Rady Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

 

W zielonogórskiej parafii Miłosierdzia Bożego, w sobotę 19 maja 2018 r., na swoim zwyczajnym posiedzeniu obradowała Rada Diecezjalnego Instytutu AK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Spotkanie rozpoczęto Mszą św., sprawowaną pod przewodnictwem Asystenta DIAK ks. Zbigniewa Samociaka. W części plenarnej Rady uczestniczył ks. Biskup Adam Dyczkowski.

Wśród głównych tematów Rady znalazła się obchodzona w Polsce 100. rocznica odzyskania Niepodległości. Omówiono inicjatywy patriotyczne podejmowane przez Akcję Katolicką w Diecezji. Podkreślono, że uznaniem w środowisku cieszy się wydany przez DIAK Śpiewnik Pieśni Patriotycznych. W podziękowaniu za prowadzoną wieloletnią działalność patriotyczną 15 liderów Akcji Katolickiej nagrodzono pamiątkowymi statuetkami. Uroczystego wręczenia dokonał ks. Biskup Adam Dyczkowski. Wśród kolejnych ważnych tematów znalazły się oficjalnie rozpoczęte prace I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Bierze w nich udział 6 mianowanych dekretem przedstawicieli Akcji Katolickiej. Ponadto Rada pochyliła się nad tematami z kalendarium Akcji Katolickiej, potrzebą wyzwolenia nowych inicjatyw dotyczących katechizacji dorosłych a także przygotowaniem zaplanowanych na jesień tego roku wyborów w DIAK.

Ponadto omówiono udział DIAK w dorocznej krajowej pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę oraz Ogólnopolskim Zjeździe Akcji Katolickiej, zaplanowanymi na czerwiec br. Do uczestników Rady trafiły nowe materiały AK w Polsce, biuletyn oraz publikacja, zbierająca słowa Św. Jana Pawła II skierowane do AK oraz upamiętniająca ustanowienie Św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w całej Polsce. Ostatnią część spotkania zdominowały sprawy bieżące Stowarzyszenia w tym wprowadzane do stosowania rozporządzenie RODO oraz informacja nt. prowadzonego Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze. Z zainteresowaniem Rada zapoznała się z nowymi inicjatywami zaproponowanymi przez Parafialny Oddział AK przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Zielonej Górze.

                 Króluj nam Chryste!

W imieniu Rady DIAK
Przewodniczący zebrania Rady DIAK
Marek Rychlik – wiceprezes Zarządu DIAK

]]>
Wyróżnione Informacje z naszej AK Informacje Mon, 21 May 2018 19:53:22 +0000
Ramowy terminarz spotkań DIAK 2018 http://www.akcjazg.type.pl/index.php/informacje-69338/659-ramowy-terminarz-spotkan-diak-2018 http://www.akcjazg.type.pl/index.php/informacje-69338/659-ramowy-terminarz-spotkan-diak-2018

Ramowy terminarz spotkań DIAK 2018  - do pobrania plik PDF

]]>
Wyróżnione Informacje z naszej AK Informacje Mon, 22 Jan 2018 19:31:58 +0000