.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Bóg jest piękny - rekolekcje AK

Bóg jest piękny

W dniach 03 do 05 września 2010 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu, uczestniczyliśmy w tradycyjnych już corocznych rekolekcjach dla członków Akcji Katolickiej. W tym roku jesienne ćwiczenia duchowe prowadził nasz asystent diecezjalny ks. kan. Zbigniew Kucharski. Wieczorem pierwszego dnia rekolekcji odbyło się tradycyjne już spotkanie z ks. Biskupem Stefanem Regmuntem, który przedstawił zebranym zamierzenia Kościoła diecezjalnego na najbliższy rok pracy duszpasterskiej. Nasz Biskup zwrócił uwagę na trzy płaszczyzny. Po pierwsze, pogłębianie więzi z Bogiem poprzez lekturę Pisma Św. oraz pielgrzymowanie do sanktuariów diecezjalnych. Jako drugą płaszczyznę ks. Biskup wskazał uczestnictwo w sakramentach świętych, Eucharystii a także pielęgnowaniu modlitwy rodzinnej. Po trzecie wyraził zatroskanie o rozwój duchowy naszej młodzieży. Ks. Biskup zawsze liczy na świeckich, by byli wsparciem dla swoich księży i parafii.

Bóg jest piękny! Dało się słyszeć niemalże na każdej z nauk konferencyjnych. Nasz rekolekcjonista uzmysławiał nam, że tą oczywistą dla człowieka wierzącego prawdę można odkryć poprzez całkowite zaufanie Panu Bogu, ale też poprzez dostrzeżenie Go w osobach, które dane jest nam w życiu spotkać. Zastanawialiśmy się jak pogłębić swoje  relacje z Bogiem, bo wtedy można inaczej i doskonalej ocenić i widzieć świat. Pamiętać trzeba przy tym, że w ?delegacji? przed Boga nie wyślemy prezesa, każdy z nas powinien dążyć do rozwoju osobistej więzi z Bogiem. Zadaniem Akcji Katolickiej jest odbudowywanie jakości człowieka.

 

Ks. Zbigniew przypominał nam członkom AK, o potrzebie codziennego kontaktu z Pismem Świętym. Wydaje się, że właśnie tam można znaleźć odpowiedź na wiele problemów, z którymi na co dzień się spotykamy. W grupach zastanawialiśmy się jak poprawić nasze relacje z Panem Bogiem i jak propagować w naszych środowiskach sięganie do Pisma Świętego. Najlepszymi przykładami całkowitego oddania się Bogu są święci, których żywoty warto poznawać.

Nasze rekolekcje to nie tylko słuchanie nauk, to nie tylko podniosłe przeżywanie danego nam czasu w murach pięknie zadbanego Seminarium, to także doskonały czas do wymiany poglądów na tematy naszego zaangażowania w AK. W najbliższym czasie, w dniu 02 października w Sulechowie odbędzie się spotkanie Rady Diecezjalnej AK, w skład której wchodzą prezesi parafialnych oddziałów oraz osoby mianowane przez ks. Biskupa. Na tym spotkaniu będziemy również o tym dyskutować.

Urszula i Ryszard Furtak

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.