.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Zaproszenie na rekolekcje wielkopostne Akcji Katolickiej

Zapraszamy na rekolekcje wielkopostne, organizowane przez Akcję Katolicką, dla członków naszego stowarzyszenia oraz chętnych do wstąpienia do AK, w dniach 08-10 marca 2019 r. do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Kęszycy Leśnej. Przewidywana cena od osoby – 180,00 zł. Imienne zapisy prowadzi sekretarz DIAK – Marek Witkowski, tel. 606496309 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zapisy do 26 lutego 2019 r. wraz z wpłatą na konto DIAK:      50 1090 1535 0000 0001 0781 0846 zaliczki w wysokości 50,00 zł. Rekolekcje poprowadzi Ks. kan. mgr lic. Roman Dworacki – Asystent DIAK Archidiecezji Poznańskiej. Szczegółowy program rekolekcji wkrótce będzie umieszczony na stronie DIAK. Zapraszam!

Ryszard Furtak – prezes Zarządu DIAK

Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej 12.01.2019 r.

„Horyzontem Akcji Katolickiej jest ufna modlitwa. Ona warunkuje właściwą postawę chrześcijańską”.
Bp. Tadeusz Lityński

Pod przewodnictwem ks. Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, z udziałem kilku Asystentów parafialnych AK, uczestniczyliśmy we Mszy św. w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim, modląc się w intencji „O jedność i dobry klimat współpracy świeckich i duchownych, by z odwagą i mocą Bożego Ducha umacniali się i zrzeszali w Akcji Katolickiej, powołując nowe Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej”. W czasie Eucharystii i głoszonego Słowa Bożego ks. Biskup poruszył aktualne i bardzo ważne sprawy dotyczące naszego uczestnictwa w życiu Kościoła Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Zwrócił między innymi uwagę na rolę świeckich w Kościele jako Oblubienicy Chrystusa. Ta funkcja podkreśla, że związek Boga z Jego ludem jest związkiem bezwarunkowej miłości. Bóg wybrał nas i odkupił, ponieważ tego właśnie pragnął. Jesteśmy przedmiotem Jego odwiecznej miłości. Kościół ze swej strony, czyli my, powinniśmy dochować wierności swemu Oblubieńcowi, być Mu całkowicie oddanym i wiernym względem Niego. Nasz Pan wymaga, byśmy miłowali Go całym sercem i ponad wszystko, bo to jest miłe Panu. Ks. Biskup zauważył też, że obecny świat proponuje wojnę kulturową także z religią i moralnością, na przykład poprzez chęć przeżywania Bożego Narodzenia bez osoby Jezusa Chrystusa. Apelował byśmy jako członkowie AK nie dopuścili do niszczenia najważniejszych wartości: Boga, honoru i miłości do Ojczyzny. Celebrans zwrócił też uwagę na bardzo ważny aspekt kulturalny spotkania opłatkowego, ze śpiewaniem kolęd i życzeniami na Nowy Rok. Na koniec Mszy św. członkowie Zarządu DIAK przekazali podziękowania ks. Biskupowi, w imieniu zgromadzonych w pięknej krośnieńskiej świątyni. Wszystkich na spotkanie opłatkowe jeszcze raz zaprosił ks. Asystent DIAK Zbigniew Samociak – proboszcz miejscowej parafii.

Czytaj więcej: Spotkanie opłatkowe Akcji...

Ramowy terminarz spotkań DIAK 2019

Ramowy terminarz spotkań DIAK 2019  - do pobrania plik PDF

Z podziękowaniem i zaproszeniem na diecezjalne spotkanie opłatkowe

Kochani członkowie Akcji Katolickiej! Na zakończenie mijającego roku, w imieniu Zarządu DIAK, chciałbym podziękować Wam oraz Księżom Asystentom za Wasze zaangażowanie w Akcji Katolickiej naszej Diecezji. Rok 2018 był pełen wydarzeń patriotycznych związanych ze 100-leciem odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę ale również przypadającej 450 rocznicy śmierci Św. Stanisława Kostki czy też 40 rocznicy wyboru Św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W wielu wydarzeniach, związanych z tymi rocznicami, czy to na poziomie parafialnym, diecezjalnym czy krajowym brali udział nasi przedstawiciele. Materiały formacyjne nr 34 na 2018 r. i nr 35 na 2019 r., zachęcają nadal do pogłębienia formacji i spojrzenia w stronę Ducha Świętego. Jak zauważył w jednej z homilii papież Franciszek: „Świat nie potrzebuje ludzi zamkniętych, lecz napełnionych Duchem Świętym. Zamknięcie na Ducha Świętego jest nie tylko brakiem wolności, ale też grzechem”. Członkowie naszego stowarzyszenia na pewno należą do ludzi otwartych na Trzecią Osobę Boską.

Na początku każdego roku, serdecznie zapraszam, na spotkanie opłatkowe z pasterzem Diecezji Biskupem Tadeuszem Lityńskim. Rozpoczniemy je 12.01.2019 r. Mszą Św. o godz. 11.00 w kościele p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Ariańskiej. Następnie w restauracji Hotelu Odra przy ul. Grobla 27 (blisko kościoła) odbędzie się poczęstunek, śpiewanie kolęd, połamanie opłatkiem i złożenie sobie życzeń. Wiem, że największy trud organizacji takich wydarzeń ciąży na Oddziale, w którego parafii odbywa się spotkanie. Tradycyjnie proszę jednak aby dodatkowo z każdego Oddziału przywieźć choć po jednym upieczonym cieście, które sugerujemy dostarczyć do restauracji przed Mszą Św. Zgłoszenia z POAK-ów, do dnia 05.01.2019 r., proszę przekazywać telefonicznie do sekretarza Zarządu DIAK Marka Witkowskiego, tel. 606496309 lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przypominam, że uczestnicy spotkania opłatkowego wpłacają część opłaty rekompensującej nasze rozliczenie z restauracją. W tym roku szacujemy, że będzie to 15 zł od osoby. Raz jeszcze serdecznie zapraszam członków AK wraz z Księżmi Asystentami.

 

Ryszard Furtak
– prezes DIAK

 

BOŻE NARODZENIE 2018 - życzenia

BOŻE NARODZENIE 2018

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej

Niedziela Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to dla nas skupionych w Akcji Katolickiej czas świąteczny. To poprzez liczne uroczyste spotkania czas piękny i radosny. To także ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem i oczekiwaniem.

Kościół Oblubienica Chrystusa w liturgii wybiega naprzeciw Chrystusowi, przychodzącemu w majestacie i chwale Króla i Pana, który pragnie nas przenieść do swego Królestwa.  Radując się w prosty sposób tym zaproszeniem, odczytujemy z nowym świeżym spojrzeniem nasze powołanie do służby Chrystusowi. Przesuwają się w pamięci ostatnie obrazy z przeżytych rekolekcji i podejmowanych inicjatyw apostolskich zmierzające do tego głównego celu. Swoim życiem staramy się iść w kierunku Królestwa a poprzez naszą odpowiedzialność w przemianie świata ten kierunek ukazać również innym. W naszej codzienności doświadczamy, jak wielka jest potrzeba powrotu polskiej społeczności do Bożych wartości i tego zapewne nikt nie zakwestionuje.

Każdy Biskup i Kapłan, ale też świeccy w naszym Stowarzyszeniu dokładnie wiedzą, jak ważne są nasze wzajemne relacje i jedność w działaniu. Staramy się je odnajdywać, pielęgnować i rozwijać.

Z okazji naszego Święta Patronalnego wszystkim Biskupom, Kapłanom i świeckim serdecznie dziękuję za obecność, często od długich lat, za wzajemne zbliżenie i rozeznawanie trosk, ale także za wyznaczanie kierunków naszego zaangażowania, bezwarunkowe pomnażanie dobra i rozprzestrzeniającą się radość.

Św. Jan Paweł II w liście do kapłanów w 1986r. pisał: „Światu potrzeba kapłanów, bo światu potrzeba Chrystusa”. Ale dziś z zaproszeniem, przywołuję tę prawdę by dotarła do wszystkich świeckich, także tych, którzy poszukują swej drogi we wspólnocie Kościoła. Potrzeba coraz więcej ludzi odważnych do świadectwa wiary niechrześcijańskim w otoczeniu. Potrzeba wspólnie z kapłanami iść do niedowiarków i oziębłych, by uczynić prawdę bardziej wiarygodną, bo wprowadzoną w czyn. Niech Jego panowanie, Jego Królestwo przeniknie nasze życie we wszystkich wymiarach.

Króluj nam Chryste!
Urszula Furtak,
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Warszawa, 25 listopada 2018 roku

Zyczenia w PDF

Konkurs „Ojczyzno Ma” w 100 lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę

Akcja Katolicka naszej Diecezji już po raz dziewiąty zorganizowała w 2018 r. Konkurs Wiedzy Patriotycznej „Ojczyzno Ma”. W majowym I etapie Konkursu w szkołach i parafiach brali udział uczniowie z następujących miejscowości: Dobiegniewa, Gorzowa Wlkp., Niekarzyna, Nowej Soli, Szczańca, Świebodzina, Tomaszowa, Ulimia, Wschowy, Zbąszynka, czterech miejsc z Zielonej Góry, Żagania, Żarek Wielkich i Żar. Do etapu półfinałowego w dniu 09.11.2018 r. zakwalifikowało się 51 uczniów z wyżej wymienionych miejscowości. Podobnie jak w latach poprzednich Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem ks. Biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego i Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy. Ze strony Zarządu władz diecezjalnych AK koordynatorem wydarzenia była pani Bożena Stępniewska z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze. W części finałowej Konkursu, do której dostało się 10 najlepszych uczestników, gościliśmy Jego Ekscelencję ks. Biskupa dr Stefana Regmunta, który pogratulował uczniom zainteresowania sprawami patriotyzmu. Było nam niezmiernie miło, że byli z nami: dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej p. Leszek Kania, p. Mieszko Kamiński – prezes Koła Nr 5 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz p. Bożena Majchrzak z Federacji Rodzin Katyńskich. Na rozpoczęcie Konkursu głos zabrała prezes Akcji Katolickiej w Polsce – Urszula Furtak, która podziękowała opiekunom i nauczycielom a także rodzicom za rozwijanie talentów i przygotowanie dzieci do Konkursu.

W bieżącym roku Komisję konkursową podczas finału stanowili członkowie Zarządu DIAK: Jan Greczycho i Zbigniew Gaweł. Komisja poprzez tury zadawanych pytań ustnych i obrazkowych wyłoniła najlepszą trójkę uczestników. I miejsce przypadło Wiktorowi Klój z Żagania, II miejsce – Nikoli Wróbel ze Świebodzina a III Adamowi Zienkowicz ze Zbąszynka. Gratulujemy! Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody z elementami patriotycznymi, wśród nich znalazły się torby podróżne, szaliki, kubki, flagi ale też: śpiewniki patriotyczne wydane przez AK, przypinki patriotyczne oraz książki. Pomiędzy poszczególnymi turami pytań swoim talentem muzycznym podzielili się uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia z Zielonej Góry – Katarzyna Sobich i Jan Pogorzelski, którzy pod opieką p. Piotra Nowaka zagrali nam utwory Fryderyka Chopina. Pięknego dopełnienia artystycznego dokonał chór Con Spirito z parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze, który był swoistą wisienką na torcie całej imprezy.

Czytaj więcej: Konkurs „Ojczyzno Ma” w...

Ryszard Furtak prezesem Zarządu DIAK

 

Biskup Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej JE Tadeusz Lityński, dekretem z dnia 8 listopada 2018 roku mianował Ryszarda Furtaka, prezesem Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Wręczenie dekretu miało miejsce 9 listopada w rezydencji biskupiej, spotkanie stało się też okazją do pierwszych rozmów o Stowarzyszeniu biskupa.

Nowy Prezes DIAK z Akcją Katolicką związany jest od niemalże od jej początków. Od listopada 1996 r. pełnił funkcję prezesa nowo powstałego POAK przy parafii pw. Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze. W październiku 1998 podczas wyboru diecezjalnych władz statutowych, Ryszard zostaje wiceprezesem pierwszego (po władzach tymczasowych) Zarządu DIAK. Na początku roku 2000, jako wiceprezes Zarządu, po rezygnacji ówczesnego prezesa Władysława Drozda kieruje diecezjalną Akcją Katolicką i prowadzi ją do kolejnych wyborów statutowych. We władzach diecezjalnych pracuje przez wszystkie kolejne kadencje. Jest osobą wyjątkowo pracowitą i oddaną. Swoje rozumienie misji apostolskiej kształtuje jego codzienne życie osobiste. Jako prezes będzie reprezentował Akcją Katolicką Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Radzie Krajowej.

Owocnego wypełniania misji oraz obfitości Bożych łask i opieki NM Panny z Rokitna a także powodzenia w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji życzył wraz z pasterskim błogosławieństwem, w pierwszym dniu piastowania funkcji pasterz Diecezji Biskup Tadeusz Lityński.

Urszula Furtak
Prezes KIAK

Wywiad z Ryszardem Furtakiem do Gościa Niedzielnego

Czytaj więcej: Ryszard Furtak prezesem...

VIII Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznej

Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej oraz oddziały AK przy sulechowskiej parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i parafii p.w. Narodzenia NMP w Nowym Kramsku zorganizowały VIII Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznej.

Na scenie Sulechowskiego Domu Kultury wystąpiły 27 października 2018 r. zespoły oraz soliści od najmłodszych dzieci do dojrzałych śpiewaków. W repertuarze 32 podmiotów – kilkuset wykonawców pojawiły się pieśni patriotyczne, wzbudzające emocje wśród zgromadzonej publiczności. Inicjatywa Akcji Katolickiej została objęta honorowym patronatem Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, którego reprezentował asystent AK ks. kanonik Zbigniew Samociak i Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka.

„Pieśń patriotyczna będzie rozbrzmiewać w Sulechowskim Domu Kultury po raz ósmy, ale w sercach Polaków jest przez stulecie. Patriotyczna pieśń dawała wewnętrzną moc i ducha, by przetrwać lata niewoli, rozgrzewała do walki ludzi młodych i dojrzałych. Dzisiaj pieśń patriotyczna przez talenty wykonawców może być darem dla naszej ojczyzny” – mówiła Urszula Furtak, prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Prezes KIAK przekazała też informację, że AK w Polsce organizuje wiele takich koncertów, festiwali i przeglądów w kraju, które wpisują się w krzewienie patriotyzmu przez to stowarzyszenie. Wspomniana prezes otrzymała od Wojewody Lubuskiego okolicznościową statuetkę, za jej wkład w krzewienie patriotyzmu, za życie godne i szlachetne, pełne miłości do drugiego człowieka – jak głosi sentencja na statuetce.

Wracając do Przeglądu należy z radością zauważyć, że w większości wykonawcami byli przedstawiciele młodego pokolenia. Cieszy zainteresowanie patriotyzmem wśród dzieci i młodzieży. Gdy słuchaliśmy np. piosenek z Powstania Warszawskiego to uzmysłowiliśmy sobie, jak wielki wkład w Powstaniu miała młodzież.

W imieniu Zarządu Diecezjalnego AK dziękujemy wszystkim wykonawcom za udział w Przeglądzie. Dziękujemy sponsorom oraz dyrekcji Domu Kultury w Sulechowie za umożliwienie organizacji imprezy. Dziękujemy Oddziałom AK z  parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie i parafii p.w. Narodzenia NMP w Nowym Kramsku, na czele z paniami prezes: Lilianą Kurkowiak i Krystyną Koszylowską za organizację Przeglądu.

W imieniu Zarządu DIAK
Ryszard Furtak


Galeria zdjęć:

Czytaj więcej: VIII Diecezjalny Przegląd...

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.