.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Spotkanie rejonowe w Gubinie

Członkowie Akcji Katolickiej z: Dychowa, Gubina i Krosna Odrzańskiego spotkali się na spotkaniu rejonowym w dniu 27 lutego w parafii pw. Św. Trójcy w Gubinie. Podczas Eucharystii, odprawianej przez ks. proboszcza Ryszarda Rudkiewicza – asystenta AK z miejscowej parafii, wsłuchaliśmy się w czytanie z Pisma Św. dotyczącego syna marnotrawnego, doskonale nawiązującego do Roku Miłosierdzia Bożego. Następnie w domu parafialnym, przy słodkim poczęstunku omawialiśmy tematy, tak jak na wszystkich dotychczasowych spotkaniach rejonowych. Całość spotkania prowadzili członkowie Zarządu DIAK: wiceprezes – Janusz Baran wraz z sekretarzem Ryszardem Furtakiem.

To nasze spotkanie odbywało się wśród członków działających już od wielu lat Oddziałów parafialnych, znających doskonale swoje zadania w Kościele. Oczywiście wśród zebranych zawsze pojawiają się nowe osoby i dla nich szczególnie cenne były poruszane tematy. W strefie nadgranicznej są dodatkowe możliwości pokazania swojej wiary także we wspólnych nabożeństwach z Niemcami. Właśnie tego samego dnia,  również członkowie AK będą uczestniczyć w Drodze Krzyżowej z Guben do Gubina a później w czuwaniu modlitewnym w kościele parafialnym, a wszystko przy okazji peregrynacji krzyża i ikony – znaków Światowych Dni Młodzieży. Okazuje się, że osoby z tego rejonu z wielką troska wypowiadały się na temat dobrego zorganizowania udziału młodzieży w ŚDM i godnego ich przyjęcia pod swój dach. Chwile zadumy przeżyliśmy przy okazji obejrzanych filmów na temat AK, a szczególnie filmu podsumowującego II Kongres naszego stowarzyszenia, który odbył się na jesieni 2015 r. w Krakowie. Wiele radości sprawiały nam urywki pokazujące naszych ludzi zaangażowanych w dzieła AK. Dziękujemy prezesowi POAK z Gubina – Józefowi Żuławie za zorganizowanie spotkania i za poczęstunek a ks. proboszczowi za odprawienie Mszy Św. i za uczestnictwo w spotkaniu.

Ryszard Furtak


 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.