.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

News

Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

W dniu 13.11.2010 r. w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady DIAK naszej Diecezji. Członkami Rady są prezesi parafialnych oddziałów oraz osoby dodatkowo powołane do niej przez ks. Biskupa Ordynariusza, w sumie blisko 40 osób. Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Św., koncelebrowaną, której przewodniczył asystent diecezjalny AK ? ks. Zbigniew Kucharski. W słowie skierowanym do zebranych przywołał motto z wrześniowych rekolekcji ?Bóg jest piękny? uzasadniając, że warto dla spraw służących Kościołowi się trudzić. Ksiądz Zbigniew stwierdził wręcz, iż członek AK powinien być osobą całkowicie oddaną Panu Bogu poprzez zaangażowanie w organizację kościelną jaką jest AK. Członek AK nie może narzekać, że nie ma czasu czy, że brak mu sił. Przecież czeka go za to nagroda w niebie! Nie ulega wątpliwości, że tym kazaniem ośmielił nas do późniejszego kandydowania, do wybieranych tego dnia władz diecezjalnych. W Radach zawsze uczestniczy ks. Biskupa, tak było i tym razem. Ks. Biskup Stefan Regmunt zauważył, że członkowie AK są potrzebni Kościołowi by włączyć się do nowej ewangelizacji, byśmy docierali do narodów, które w swoich dziejach przyjęły Chrzest święty, a stają się dziś narodami pogańskimi. Niedawno Ojciec Święty Benedykt XVI podpisał dokument dotyczący Synodu ?Rola i miejsce Słowa Bożego w Kościele?. Dokument przypomina czym jest Słowo Boże, tam właśnie AK powinna czerpać swoją siłę i inspiracje do programu działania. Ks. Biskup nawiązał też do patronów dnia, w którym odbywała się Rada ? Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. Są to pierwsi męczennicy Polski a jednocześnie patroni naszej Diecezji. Rzeczywiście nasza Rada miała tego dnia silnych patronów!

 

Część sprawozdawczo-wyborczą rozpoczęła prezes DIAK Urszula Furtak, by następnie przekazać prowadzenie Zbigniewowi Gawłowi. Zebrani przyjęli sprawozdania Zarządu DIAK i Komisji Rewizyjnej, za mijającą trzyletnią kadencję. Następnie wybraliśmy trzech kandydatów na prezesa DIAK, by wkrótce dowiedzieć się, że ks. Biskup mianował ponownie na prezesa Urszulę Furtak. Następnie wybraliśmy Zarząd DIAK, do którego oprócz pani prezes weszli: Anna Cetnar z Gorzowa Wielkopolskiego, Marek Kuczyński z Sulechowa, Tadeusz Łoziński z Nowego Kramska, Marek Rychlik z Głogowa, Stanisław Walner ze Wschowy oraz: Danuta Tchórzewska, Zbigniew Gaweł i Ryszard Furtak z Zielonej Góry. Do Komisji Rewizyjnej DIAK wybrano: Krystynę Koszylowską z Nowego Kramska, Stefana Michalskiego z Baczyny, Andrzeja Stankowiaka ze Wschowy, Stefana Szyperskiego z Jordanowa i Krzysztofa Tugę z Żar. Zdajemy sobie sprawę z ogromu prac, stojących przed wybranymi władzami, lecz sądzimy, że z pomocą Bożą damy radę! Ponadto omówiono propozycję pracy DIAK na rok 2011 oraz czas najbliższy. Przed nami Święto Patronalne Chrystusa Króla Wszechświata, podczas którego włączymy się w uroczystość poświęcenia pomnika Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie, w dniu 21 listopada 2010 r. Zaplanowaliśmy też spotkanie opłatkowe AK, w Święto Trzech Króli, które tym razem zorganizuje Nowa Sól. Wspólny posiłek w paradyskim refektarzu, pamiątkowe zdjęcie i błogosławieństwo ks. Biskupa Stefana Regmunta na kolejną czteroletnią kadencję pracy zakończyło obrady.

Ryszard Furtak ? sekretarz DIAK

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.