.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

News

Rada Diecezjalnego Instytutu AK

W dniu 14.05.2011 r. w Zielonej Górze, w parafii pw. Św. Alberta Chmielowskiego odbyło się zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Przed zebraniem uczestniczyliśmy w Eucharystii, którą odprawił ks. Biskup Adam Dyczkowski. Ksiądz Biskup podziękował nam za włączenie się w dzieło AK. Przywołał historię naszego stowarzyszenia, przypomniał prośbę Jana Pawła II skierowaną do biskupów polskich, by AK reaktywować w już wolnej Polsce. Przywołał osoby, bez których stowarzyszenie w naszej diecezji nie rozpoczęłoby swojej działalności. Trzeba zaznaczyć, że była to pierwsza diecezjalna AK w Polsce. Przytoczył najróżniejsze możliwe formy działania, od formacyjnych do typowo rekreacyjnych. Wszyscy chłonęliśmy te informacje i umacnialiśmy się do dalszej pracy. Po Eucharystii na krótką modlitwę, udano się do grobu ks. Czesława Kroczaka, w przypadającą w tym dniu 6 rocznicę jego nagłej śmierci.

 

Otwarcia zebrania, w budynku parafialnym, dokonała prezes Zarządu DIAK ? Urszula Furtak. Prezes przywitała przybyłych członków AK z całej diecezji i przedstawiła program zebrania.  Wśród tematów, jakie poruszono na Radzie do szczególnie ważnych należą informacje o AK w Polsce i naszej diecezji.  Jak w każdym stowarzyszeniu tak i w naszym ważne są sprawy finansowe. Dlatego przedstawiono mechanizm odliczania od podstawy opodatkowania, wpłat na cele kultu religijnego. Ponadto członkowie Zarządu omówili tematy uczestnictwa w rekolekcjach oraz przygotowywanej ogólnopolskiej pielgrzymce AK na Jasną Górę. Poruszono również temat włączenia się naszych Parafialnych Oddziałów w organizację XI Dnia Papieskiego oraz  przedstawiono aktualne informacje o kolejnej edycji konkursu ?Ojczyzno ma?. Z radością przyjęto informację, że bardzo wzrosła liczba dzieci ze szkół podstawowych, które chcą zmierzyć się w tym konkursie. Kolejnym ważnym tematem była sprawa nadchodzących jesiennych wyborów parlamentarnych oraz rozpoznawania i podejmowania właściwych decyzji. Zastanawiano się też nad tym, czy organizować kolejną edycję zawodów wędkarskich. Następnie kilku prezesów POAK zabrało głos przedstawiając podejmowane działania AK w ich parafiach. Często są to bardzo cenne i niepowtarzalne inicjatywy!

Zebrani dokonali także wyboru nowego delegata do władz krajowych. Został nim Tadeusz Łoziński, członek Zarządu DIAK z Nowego Kramska. Prezes DIAK podziękowała Stanisławowi Walnerowi za jego wieloletnią aktywną obecność w Radzie Krajowego Instytutu AK.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów programu zebrania, obrady zakończono odśpiewaniem Hymnu Akcji Katolickiej ?My chcemy Boga?. Powrót do przedwojennego hymnu AK, który to obejmuje całą przestrzeń publicznej działalności, przyjęto na kwietniowym spotkaniu Rady Krajowej. Naładowani energią jesteśmy gotowi na nową pracę dla naszego ukochanego Kościoła!

Ryszard Furtak

Galeria zdjęć:

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.