.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

News

Tegoroczna pielgrzymka Akcji Katolickiej już za nami

Hasłem były słowa Błogosławionego Jana Pawła II ?Miłość stanowi spełnienie wolności?.

W dniach 17 i 18.06.2011 jak co roku udaliśmy się do Częstochowy. Tym razem  dziękowaliśmy Pani Jasnogórskiej za Beatyfikację Ojca św. Jana Pawła II, za Sługę Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego i za kolejny rok wspólnej pracy. Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy wczesnym rankiem w dniu 17.06.2001 trasa autokaru prowadziła przez następujące miejscowości: Dobiegniew, Gorzów Wlkp., Świebodzin, Sulechów, Zielona Góra, Nowa Sól, Głogów. Byli z nami także przedstawiciele Zbąszynka, Nowego Kramska, Gubina, Krosna Odrz. oraz Żarek Wielkich. Bardzo gościnnie zostaliśmy przyjęci przez członków POAK w Głogowie gdzie w Parafii św. Klemensa uczestniczyliśmy we Mszy św., którą odprawił ks. Asystent Zbigniew Kucharski opiekun duchowy naszej pielgrzymki. Już w czasie głoszonego Słowa Bożego w czasie Mszy św. w dzień wspomnienia Brata Alberta Chmielowskiego zachęcał do studiowania życiorysów świętych. Wspomniał również, że członkowie Akcji Katolickiej nie mogą być maruderami i pesymistami. Musimy wrócić z tej pielgrzymki z naładowanymi akumulatorami na kolejny rok. W szeregach naszej organizacji potrzebujemy ludzi o dobrze ukształtowanej osobowości. W czasie trwania naszej podróży ks. Asystent Zbigniew prowadził kolejne konferencje dotyczące powołania i misji członka Akcji Katolickiej. Nie ma sposobu przelania na papier wszystkich słów i myśli przekazanych w czasie głoszonych konferencji, ale musimy nieustannie:

- pracować nad sobą i kształtować swój charakter,
- nabywać umiejętność pracy w zespole,
- wydobywać jak największe dobro,
- akceptować swoje umiejętności,
- odkrywać nowe wzorce,
- dobrze wykorzystywać czas,
- podnosić umiejętność organizowania się,
- czytać Pismo Święte bo to jest czas prowadzenia dialogu z Bogiem,
- poznawać życiorysy świętych i przyglądać się ich charakterom,
- studiować dokumenty kościelne.

Jesteśmy powołani do życia dla Pana Boga, który obdarowuje nas łaską i musimy wypełniać własne powołanie do wypełniania zadań Bożych. Nie możemy traktować powołania jako turystyczny dodatek do życia. W programie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej była konferencja w 30 rocznicę śmierci Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, Apel Jasnogórski, czuwanie nocne. W sobotę w katedrze wysłuchaliśmy wprowadzenia do uroczystości wygłoszonego przez Prezesa KIAK Panią Halinę Szydełko. Swoje słowo skierował ks. Bp Mariusz Leszczyński, Asystent Krajowy AK. Następnie przeszliśmy na Jasną Górę, gdzie odbyła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. Abp. Józefa Kowalczyka Prymasa Polski. Swoje pielgrzymowanie zakończyliśmy odprawieniem Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. W drodze powrotnej powracały do nas słowa wypowiedziane przez Prymasa Polski ?Rozwijajmy dzieło które ma na imię Akcja Katolicka twórczą, odważną mocą dojrzałą w nauce Chrystusa?.

Krystyna Piwowarczyk
POAK Nowa Sól

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.