.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

News

Rada Diecezjalnego Instytutu AK - 18.05.2013 r.

W dniu 18.05.2013 r. w Sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie odbyła się Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Na początku zebrania ks. kan. Zbigniew Kucharski – asystent DIAK przypomniał nam o  misyjności Kościoła. Z tego powodu, jako świeccy zaangażowani w życie Kościoła nie powinniśmy  zrażać się różnymi drobnymi i większymi  problemami pojawiającymi się na naszej drodze. Anna Traczyk – dyrektor Zespołu Szkół Katolickich z Zielonej Góry przekazała nam informację na temat funkcjonowania tej szkoły. Rozumiemy, że szkoła jest niezbędna w Zielonej Górze, ze względu na kształcenie młodego pokolenia, które nie będzie wrogie Kościołowi. Na wniosek prezes DIAK – Urszuli Furtak zebrani powołali Radę Oświatową przy DIAK, która ma wspierać promocję szkoły w przestrzeni publicznej. Prezes DIAK przedstawiła prace władz krajowych AK nad zmianą Kodeksu Pracy, tak aby wszystkie niedziele były dniami wolnymi od pracy. Mają temu służyć ulotki, plakaty i akcja promocyjna w mediach. W maju na konferencjach prasowych w większych miastach naszej Diecezji, członkowie AK przekażą informację o tej inicjatywie do mediów. O konkursie „Ojczyzno Ma” mówił Marek Kuczyński, w tym roku w maju do I etapu konkursu przystąpiły  dzieci z miejscowości, gdzie nie działa AK. To znak, że przesłanie konkursu trafia do szerszej rzeszy młodych ludzi.  Finał konkursu odbędzie się w listopadzie z Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze. Na temat funkcjonowania strony internetowej AK mówił Ryszard Furtak. Z każdego Oddziału AK powinny pojawiać się informacje na stronę, tak by ona cały czas „żyła”.

 

Ponieważ co roku nasi przedstawiciele pielgrzymują do Jasnogórskiej Pani, także w tym roku wybieramy się do niej w dniach 14 i 15 czerwca. Zarząd DIAK organizuje wspólny przejazd do Częstochowy z noclegiem blisko Sanktuarium. Ryszard Łotarewicz poinformował o organizacji zawodów wędkarskich nad jeziorem Goszcze w Lubrzy. Termin zawodów to 06 lipca. Przy okazji zawodów, będzie możliwość wypoczynku i integracji członków AK, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. O planowanych rekolekcjach w dniach 06-08 września w Gościkowie-Paradyżu poinformowała prezes DIAK. Podczas rekolekcji odbędzie się Rada DIAK, podczas której będzie możliwość poruszenia najważniejszych tematów, dotyczących naszego stowarzyszenia.

Danuta Tchórzewska przekazała informację na temat XIII Dnia Papieskiego, który odbędzie się w dniu 13 października. Hasłem tegorocznego dnia jest „Jan Paweł II - papież dialogu”. O Przeglądzie Pieśni Patriotycznej mówił prowadzący całe spotkanie Stanisław Walner. Zachęcał do zgłaszania się grup z naszych parafii. Prezes DIAK zaprosiła chętnych do wyjazdu do Sejmu w dniu 07 grudnia na konferencję p.t. „W trosce o człowieka i dobro wspólne”. Ryszard Furtak przybliżył wymogi Statutu AK dotyczące przeprowadzenia wyborów w poszczególnych Oddziałach, zwracając uwagę gdzie aktualnie należy takie wybory przeprowadzić. Ponadto omówił propozycję Zarządu DIAK, dotyczącą szkolenia na temat pozyskiwania środków finansowych i rozliczania przyznanych środków. Zebrani uznali, że takie szkolenie można przeprowadzić w dniu 28 września.

Zbigniew Gaweł przypomniał o konieczności i zasady płacenia składek członkowskich. Podziękował prezesom za to, że nie ma większych kłopotów z płaceniem tych należności.

Zebrani podjęli uchwałę o powołaniu Rady Oświatowej DIAK oraz przyjęli Stanowisko Rady DIAK o konieczności uszanowania niedzieli jako dnia wolnego od pracy. Dyskutowano również o powoływaniu nowych Oddziałów AK, o wydanym wydawnictwie pokongresowym, o przyznaniu statuetki „Człowiek człowiekowi” dla Pani Teresy Nowak z Krosna Odrzańskiego oraz o inicjatywie ustawodawczej „Jeden z nas”. Całość zebrania przygotował POAK przy parafii p.w. Św. Stanisław Kostki z Sulechowa, pod kierownictwem Marka Kuczyńskiego. Dziękujemy za wyjątkowe miejsce spotkania, za przygotowane ciasto, kawę i herbatę a na koniec obiad.

Na zakończenie Rady odprawiono Mszę Św. w pięknej świątyni pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Klępsku. Jest to kościół szachulcowy-drewniano-murowany, jeden z najważniejszych zabytków sakralnych w Europie Środkowej. Poewangelicki kościółek pochodzący z XIV-XV wieku został przebudowany ok. 1581 roku. Konstrukcja tej małej świątyni jest bardzo typowa dla tych ziem, gdzie brakowało kamienia – wapienia czy też piaskowca. Tutaj, na niezbyt bogatych w surowce budowlane ziemiach, w budownictwie – od sakralnego po inwentarskie, masowo stosowano konstrukcję szkieletową zabudowywaną wewnątrz tym, co akurat było pod ręką – od cegły aż po mieszaninę słomy z gliną. W ten sposób powstawały niedrogie ale trwałe budynki. Kościół posiada przybudowaną, smukłą, pokrytą gontem drewnianą dzwonnicę. Cechą charakterystyczną kościoła jest olbrzymia ilość efektownie wykonanych zdobień. Zwracają uwagę ciekawie potraktowane historie biblijne, opowieści znane ze Starego i Nowego Testamentu od Adama i Ewy „Ofiarowania Abrahama” po „Konanie Chrystusa w Ogrójcu” oraz ewangelistów.

Ryszard Furtak

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.