.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

News

Poznańskie Forum Duszpasterskie - 28.09.2013 r.

Przedstawiciele naszej Akcji Katolickiej z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej uczestniczyli w Poznańskim Forum Duszpasterskim w dniu 28.09.2013 r. Liturgii na rozpoczęcie Forum w kościele p.w. Św. Rocha przewodniczył abp Celestino Migliore. Stwierdził on między innymi w swojej homilii, że „nie wydaje mi się, abyśmy mieli więcej szczęścia, niż Maryja i Józef, którzy kiedyś szukali miejsca na narodzenie i danie światu Jezusa, oni nie znaleźli tego miejsca w żadnym hotelu świętego miasta, ale daleko poza nim, na prowincji, papież Franciszek powiedziałby: na peryferiach” zauważył nuncjusz apostolski w Polsce. Kaznodzieja przekonywał, że narodzenie Jezusa w miejscu nie-świętym sprawiło, że chrześcijańska przestrzeń wiary nie może być już widziana jako pozostająca w konflikcie ze światem". Poznańskie Forum Duszpasterskie obradowało w pięknej auli Politechniki Poznańskiej. Na początku Abp Stanisław Gądecki, zauważył, że tematyka nowego programu duszpasterskiego będzie zajmować się duchowością chrzcielną. Program nawiązuje do 1050. rocznicy chrztu Polski, którą będziemy obchodzić w 2016 r. „Znajomość przeszłości pozwala docenić chrześcijańskie korzenie, z których wyrastamy, jak również każe patrzeć na nasze życie przez pryzmat wiary i budować naszą przyszłość na doświadczeniu spotkania z żywym Chrystusem" powiedział przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Wiceprzewodniczący KEP podkreślił, że tematyka pierwszego etapu z czteroletniego programu - Wierzę w Syna Bożego będzie poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, co znaczy wierzyć w Jezusa Chrystusa. Metropolita poznański zachęcił zebranych w poznańskim Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki do głębszej refleksji nad encykliką papieża Franciszka Lumen fidei; W rozdziałach od 5 do 22 zawarty jest cały program odnowy chrzcielnej.

Wiara nie tylko patrzy na Jezusa, ale z punktu widzenia Jezusa i jest uczestnictwem w Jego sposobie patrzenia mówił abp Gądecki. Zwrócił uwagę, że wierzymy w Jezusa, gdy przyjmujemy Jego świadectwo, przyjmujemy Go osobiście i podążamy za Nim. Metropolita poznański przekonywał, że wiara nie jest sprawą prywatną czy subiektywną opinią. Wiara działa w chrześcijaninie i czyni go uczestnikiem pielgrzymki Kościoła stwierdził wiceprzewodniczący KEP. Podkreślił, że wybór tematyki nowego programu duszpasterskiego nie jest przypadkowy. Akcent postawiony na wiarę ma być kontynuacją kończącego się w listopadzie Roku Wiary.

Do Poznania niestety nie przybył z powodu choroby o. Marko Ivan Rupnik SJ z Rzymu. Jego konferencję na temat „Sztuka w służbie przekazu wiary” odczytał jeden z kapłanów. Sztuka nierozerwalnie związana z życiem otwiera przed człowiekiem nowe horyzonty napisał jeden z najwybitniejszych współczesnych artystów chrześcijańskich, autor m.in. mozaik w kaplicy Redemptoris Mater w Watykanie. Zauważył, że sztuka, która nie porusza się w horyzoncie wiary, nie oddaje wizji twórczości w odniesieniu do Chrystusa, nie może przedstawiać rzeczy i zjawisk w ich stanie ostatecznym.

Autor m.in. mozaik w kaplicy Redemptoris Mater w Watykanie podkreślił, że właśnie współczesna sztuka wyłącza ze swojego horyzontu ostateczność. Każdy artysta otrzymuje wizję od Boga, a bez łączności z Nim każde zjawisko w sztuce jest tymczasowe, bowiem prawdę odbiera się w spotkaniu napisał o. Rupnik. Podkreślił, że sztuka wiąże się z życiem, a jeśli artysta nie doświadcza nowego życia w mistycznym ciele Chrystusa, nie może wyrażać i przekazywać wiary. O. Rupnik zaznaczył, że sztuka sakralna porusza się w horyzoncie Boga, bo jest na Niego otwarta. Jedynie Kościół jest prawdziwie kreatywny, bo w swojej liturgii przeprowadza człowieka od grzechu do nieśmiertelności, od życia z krwi do życia w Chrystusie stwierdził w swym referacie jezuita.

Podczas forum odbyła się również dyskusja panelowa: jak być człowiekiem wiary dzisiaj? Znany benedyktyn z Tyńca o. Leon Knabit, zastanawiając się nad wiarą współczesnego młodego człowieka, wskazał na dwie walczące ze sobą tendencje. Z jednej strony młody człowiek chce przeżywać i zaznaczać swój indywidualizm, z drugiej nie ma poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, które zaczyna się od rodziny  zauważył benedyktyn. Zachwiane poczucie bezpieczeństwa rodziny jest konsekwencją przeżywania wiary. O. Knabit zwrócił uwagę, że dzisiaj szczególnie potrzebny jest inteligenty przekaz wiary. Potrzebne są biblijne nowe bukłaki, bo musimy odmłodzić Kościół duchem zaznaczył prelegent.

Refleksją na temat przyznawania się do wiary w życiu publicznym podzielił się Przemysław Babiarz. Popularny dziennikarz i komentator sportowy przyznał, że nie wzbrania się przed przywiązaniem do wiary i Kościoła katolickiego. Pan Jezus pozostawił nam bardzo jasne wskazanie: kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego i Ja zaprę się przed Ojcem powiedział Babiarz. Przekonywał, że chrześcijanom nie wolno chować tego, co dla nich najcenniejsze przed światem. Nie możemy chować wiary dla siebie podkreślił dziennikarz. Stwierdził, że dzisiaj ludzie wstydzą się wiary, bowiem media sugerują, że jest ona czymś anachronicznym, niepostępowym, wstydliwym.

Relację wiary i nauki omówił w swoim wystąpieniu ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr. Wiara potrzebuje rozumu. Tradycja Kościoła mówi, że wiara nie istnieje bez uprzedniej wiedzy zauważył dyrektor Centrum Etyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podkreślił, że nauka również potrzebuje wiary, bo wiara ratuje przed absurdem. Przypominając początki ideologii gender, zaznaczył, że zestawiając opis świata, który proponuje ta ideologia, z opisem świata z Księgi Rodzaju, można zauważyć, że przekaz wiary chroni nas przed absurdem.

W dyskusji o tym, jak być człowiekiem wiary dzisiaj, wziął również udział Maciej Heydel, były wiceminister Skarbu Państwa. Prelegent przywołał hierarchię priorytetów, którą poznał, biorąc udział w warsztatach prowadzonych przez benedyktynów. Jeżeli trzymamy się hierarchii: Pan Bóg, rodzina, życie zawodowe i zaangażowanie społeczne, to nie zgubimy właściwej drogi przekonywał oficjalny delegat Zakonu Maltańskiego w RFN. Przestrzegał przed zbyt pochopnym ocenianiem ludzi niewierzących i automatycznym utożsamianiem tych osób z ludźmi pozbawionymi wartości etycznych.

Jest wiele osób związanych z Kościołem, które chcą się na majątku Kościoła dorobić. A to właśnie my, katolicy powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że nasze działanie na rzecz Kościoła powinno być bezinteresowne stwierdził prelegent.

W forum wzięli udział duchowni, osoby konsekrowane, przedstawiciele wydziałów duszpasterskich w kuriach diecezjalnych, parafialnych rad ekonomicznych i duszpasterskich, ruchów i stowarzyszeń katolickich, członkowie Akcji Katolickiej z kilkunastu polskich diecezji, m.in. kaliskiej, gnieźnieńskiej, łódzkiej, płockiej i zielonogórsko-gorzowskiej.

Organizatorem forum była Akcja Katolicka. Spotkanie stanowiło wprowadzenie w realizację pierwszego etapu z czteroletniego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce, któremu towarzyszą słowa: Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. 

Informacje zaczerpnięto ze strony KAI

Ryszard Furtak

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.