.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

News

Spotkanie Zarządu DIAK z krajowym asystentem AK – ks. bp Markiem Solarczykiem

   W dniu 12.11.2013 r. Zarząd DIAK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej spotkał się w Domu Uzdrowienia Chorych u Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie z krajowym asystentem AK ks. bp Markiem Solarczykiem. Podczas wymiany poglądów na temat roli, zadań i oczekiwań w stosunku do naszego stowarzyszenia, poruszono wiele tematów ważnych ze strony nas świeckich jak i ze strony ks. biskupa i asystenta AK naszej Diecezji – ks. Zbigniewa Kucharskiego. Inicjatorką tego ciekawego spotkania była prezes DIAK – Urszula Furtak, a pozostali członkowie Zarządu z ochotą przystali na możliwość osobistego spotkania z nowym krajowym asystentem AK.

    Przy okazji (na podstawie portalu wikipedia.pl) warto przybliżyć postać ks. bp Marka Solarczyka. Ks. bp urodził się 13 kwietnia 1967 r. w Wołominie. W latach 1981–1986 kształcił się w Technikum Samochodowym im. Czesława Orłowskiego w Warszawie, które ukończył ze świadectwem dojrzałości i tytułem technika mechanika o specjalności pojazdy samochodowe. W latach 1986–1992 odbył studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Pod koniec studiów, w związku z reorganizacją podziału administracyjnego Kościoła katolickiego w Polsce, został inkardynowany do diecezji warszawsko-praskiej. Magisterium uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Święceń prezbiteratu udzielił mu 28 maja 1992 r. w katedrze św. Floriana w Warszawie biskup diecezjalny warszawsko-praski Kazimierz Romaniuk. W 1999 r. na podstawie dysertacji Udział duchownych katolickich w pracach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji w latach 1922–1927 uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie stopień doktora nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła. W latach 1992–1993 pracował jako wikariusz w parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie, a w latach 1993–2003 w parafii katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie. Przez kolejne dwa lata był w tej parafii rezydentem, a w 2009 r. został mianowany jej proboszczem. W 1993 r. objął stanowisko katechety w Liceum i Gimnazjum im. Króla Władysława IV w Warszawie. W latach 1993–1996 był rzecznikiem prasowym kurii biskupiej i korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej. W 1996 r. objął funkcję ceremoniarza katedralnego. W latach 2005–2009 pełnił urząd wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie. W trakcie I synodu diecezjalnego był przewodniczącym komisji liturgicznej. W 2007 r. objął funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Historycznej Metropolii Warszawskiej do zbadania zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących osób duchownych. Wszedł w skład Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Kościelnego, Komisji ds. Studiów, a także Zespołu ds. Duszpasterstwa Ogólnego, którego został przewodniczącym. Otrzymał również zadanie zorganizowania Diecezjalnego Archiwum Akt Starych. W 2006 r. otrzymał godność kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Warszawsko-Praskiej. Został wykładowcą historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej i w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego. W zakresie dydaktyczno-badawczym współpracował m.in. z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtusku, Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Ośrodkiem Studiów Wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim, a także Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy i Komisją Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W 1999 r. został członkiem Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. 8 października 2011 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej i biskupem tytularnym Hólaru. Sakrę biskupią przyjął 19 listopada 2011 r. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie. Konsekracji dokonał arcybiskup Henryk Hoser, biskup diecezjalny warszawsko-praski, w asyście swoich poprzedników: Sławoja Leszka Głódzia, arcybiskupa metropolity gdańskiego, i Kazimierza Romaniuka, biskupa seniora warszawsko-praskiego. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „Omnia possibilia credenti” (Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy), zaczerpnięte z Ewangelii Św. Marka (Mk 9, 23). W 2011 r. objął urząd wikariusza generalnego diecezji. W ramach Konferencji Episkopatu Polski w 2012 r. został delegatem ds. powołań oraz członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną a w 2013 krajowym asystentem Akcji Katolickiej.

   Na koniec spotkania zaprosiliśmy ks. bp na obchody XX lecia AK w naszej Diecezji na jesień 2014 r.

Ryszard Furtak – sekretarz DIAK


 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.