.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

News

XX lecie Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Każdy Jubileusz - tak osobisty jak i wspólnotowy „stanowi szczególny rok łaski” i ma wielkie znaczenie zarówno w życiu jednostek jak i w życiu wspólnot – przypominał Św. Jan Paweł II.

Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej 11 października 2014 r. przeżywała Jubileusz XX-lecia swojego istnienia. Po latach okazało się, że w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Zielonej Górze rozpoczęło się jej odrodzenie w powojennej Polsce i stąd właśnie tam uroczystą Mszą Św. rozpoczęliśmy nasz jubileusz. W dniu 27 listopada 1994 r. ówczesny JE ks. bp. diecezjalny Adam Dyczkowski powołał do życia Akcję Katolicką w naszej Diecezji, jako pierwszą po wezwaniu Św. Jana Pawła II do biskupów polskich przybyłych do Rzymu, o jej odrodzenie, w styczniu 1993 r.

Ponieważ od początku towarzyszył nam Św. Jan Paweł II dlatego też nasze uroczystości połączono z obchodzonym właśnie w całym kraju XIV Dniem Papieskim. Na początku uroczystości wszystkich przybyłych przywitała z wielką radością prezes Zarządu DIAK – Urszula Furtak, prosząc jednocześnie by wspólnie dziękować Bogu za miniony czas, oraz prosić Go o dalsze potrzebne łaski.

Wśród przybyłych na uroczystość byli obecni: JE ks. bp Marek Solarczyk – Asystent AK w Polsce, JE ks. bp Stefan Regmunt – pasterz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, JE ks. bp senior Adam Dyczkowski z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, ks. profesor Tadeusz Borutka – asystent DIAK Diecezji Bielsko-Żywieckiej, ks. kanonik Zbigniew Kucharski – Asystent Generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce, ks. Marek Kowal – Aasystent AK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz księża asystenci z naszej Diecezji a także kapłani zaproszeni na uroczystość. Ponieważ nasze stowarzyszenie wpisuje się mocno w otaczający nas świat, stąd na jubileuszowym spotkaniu byli obecni też przedstawiciele władz parlamentarnych: senator Helena Hatka, poseł Jerzy Materna oraz władz samorządowych: przedstawiciel Wojewody Lubuskiego a także Radni Rady Miasta Zielona Góra: Piotr Barczak i Bożena Ronowicz. Wielką radością była obecność przedstawicieli Zarządu Krajowego na czele z Panią Prezes Haliną Szydełko a jednocześnie prezesi Archidiecezji Poznańskiej Bogumiła Kania - Łącka, Zbigniew Trybuła – Diecezja Kaliska, Stefan Majerczak – Archidiecezja Krakowska oraz Jan Zimroz Diecezja Legnicka. Oczywiście ponieważ było to święto członków AK, stąd cieszyliśmy się ich liczną obecnością, a przybyli oni z różnych części naszej rozległej Diecezji.

 

W skierowanym do zgromadzonych Słowie Bożym JE ks. bp Marek Solarczyk nawiązał szczególnie do urywku z czytania z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów: Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami”.

Członkowie Akcji Katolickiej powinni być mocno przyobleczeni w Chrystusa, gdyż z formacji a później działania wynika istota naszego stowarzyszenia. Ks. bp uwrażliwił nas na to byśmy dbali o szatę, którą jesteśmy przyobleczeni w Chrystusa.

Podczas tej uroczystej Eucharystii Św. Jan Paweł II został ogłoszony patronem Akcji Katolickiej naszej Diecezji. Ufamy bowiem, że nasz Ojciec Święty – Wielki Apostoł narodu polskiego, jako nasz patron, pomoże nam odnajdywać mądrość i moc w wypełnianiu zadań, do których powołuje nas Chrystus w swoim Kościele. Ks. Marek Kowal Asystent Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej odczytał akt ustanawiający Św. Jana Pawła II naszym patronem. Następnie członkowie Zarządu DIAK na czele z Panią Prezes Urszulą Furtak odmówili uroczysty Akt Oddania po czym wszyscy odmówiliśmy wspólną modlitwę do naszego patrona. Po Mszy Św. nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej, zamontowanej na murach świątyni. Tablica swoją treścią nawiązuje do dzisiejszego święta i jubileuszu.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Filharmonii Zielonogórskiej. Pprowadził ją wiceprezes Zarządu DIAK Marek Rychlik wspomagany przez prezes Urszulę Furtak. Po uroczystym powitaniu naszych gości przedstawiono rys historyczny Akcji Katolickiej w naszej Diecezji. W okolicznościowym wykładzie ks. profesor Tadeusz Borutka pt. „Akcja Katolicka szkołą świętości i apostolstwa” dokonał skrótowej ale dogłębnej analizy tego czym było, jest i powinno być nasze stowarzyszenie. Ponieważ ks. profesor jest współtwórcą książek formacyjnych dla członków Akcji Katolickiej, stąd jego słowa były jak balsam dla naszych serc. Usłyszeliśmy jako świeccy i księża między innymi słowa podziękowania za to, że jesteśmy bezinteresownie w Akcji Katolickiej, że próbujemy przybliżyć współczesnemu światu Boga.

Kolejnym radosnym elementem uroczystości było wręczenie pamiątkowych medali: dotychczasowym prezesom Zarządów DIAK, zaproszonym gościom oraz osobom szczególnie wspomagających dzieło naszej Akcji Katolickiej. Był też czas na odczytanie listów gratulacyjnych od przybyłych gości. Serdecznie podziękowano za wszelkie gratulacje, które dotarły do nas pocztą.  Po wspólnym posiłku blisko trzystu osób zostaliśmy zaproszeni na koncert Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Ewy Urygi. Koncert składał się z wykonanych standardów muzyki jazzowej, przeplatanych muzyką gospel. Pani Ewa podczas swojego pięknego występu  dawała świadectwo swojej wiary i zauroczenia osobą Św. Jana Pawła II. Było to piękne wkomponowanie się w XIV Dzień Papieski, który miał w tym roku hasło „Św. Jan Paweł II – świętymi bądźcie”.

Ryszard Furtak, sekretarz DIAK

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.