.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Pochówek dzieci Nienarodzonych w Świebodzinie

W sobotę 29 marca 2014 r. na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie odbył się po raz ósmy pochówek Dzieci Nienarodzonych. Obrzędowi pochówku przewodniczył proboszcz z parafii p.w. Św. Anny z Jordanowa - ks. Jacek Grzelak przy udziale księży z parafii p.w. św. Michała Archanioła ze Świebodzina  -  ks. Kanonika Zbigniewa Nosala oraz ks. Macieja Drozda.

W świebodzińskiej krypcie Dzieci Utraconych złożono do tej pory blisko 280 ciał dzieci, przedwcześnie zmarłych w łonie matki. Pochówki przeprowadzane są co pół roku, na wiosnę w pierwszą sobotę po Zwiastowaniu NMP, a jesienią w pierwszą sobotę po święcie Dziecka Utraconego w dniu 15 października.

Prawna potrzeba godnego grzebania ciał dzieci przedwcześnie zmarłych zrodziła się już w 2006 r. po wprowadzeniu przez Ministra Zdrowia zmiany w zapisie obowiązującego prawa, które zmieniało definicję ciał osób zmarłych. Aktualnie „za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży.”

Jednocześnie w Ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych zapisano, iż w wypadku niepochowania zwłok przez rodzinę „Zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, albo nieprzekazane publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu”.

Ciała maleńkich dzieci w wieku od kilku do kilkunastu tygodni od poczęcia bardzo często pozostają w szpitalach i to z różnych względów. Często zagubieni rodzice nie wiedzą co powinni zrobić i jakie mają prawa, a czasami tak jest prościej. Rodzice starszych dzieci, gdy już można rozpoznać płeć (od ok. 20 tygodnia życia płodowego) otrzymują pełną dokumentację lekarską co pozwala na przeprowadzenie przez nich pogrzebu i daje możliwość otrzymania świadczeń z ZUS-u. Jest to możliwe również w przypadku zwłok dzieci w młodszym wieku, ale po przeprowadzeniu badań DNA w celu stwierdzenia płci na koszt  rodziców. 

Dzieci niepochowane były i często są traktowane przez szpitale, niestety jako odpad medyczny i spalane z innymi odpadami bez należnego szacunku.

W Świebodzinie stan ten zmienił się w 2010 r., kiedy to świadomy swych obowiązków Burmistrz Dariusz Bekisz zaproponował naszemu oddziałowi Akcji Katolickiej zajęcie się organizacją pochówków dzieci zmarłych w wyniku poronienia, a pozostawionych w świebodzińskim szpitalu.

Zgodziłem się od razu tym bardziej, iż znałem ból znajomych, którzy utracili przedwcześnie dziecko i z nieświadomości nie wiedzieli co się stało z jego ciałem. Zresztą już w latach 90-tych działałem na rzecz obrony życia Nienarodzonych, więc sprawa była mi bliska.

Z Panem Burmistrzem umówiliśmy się, że pomoże wspólnie z radnymi przygotować stosowny projekt uchwały, w którym gmina zobowiąże się do pokrywania kosztów pogrzebów oraz przygotuje kryptę w ustalonym miejscu na cmentarzu. Nie bez znaczenia w tym przedsięwzięciu był fakt osobistego zaangażowania Burmistrza w rozmowę z ówczesnym Dyrektorem szpitala, której owocem była zgoda na nieodpłatne przechowywanie przez szpital zamrożonych ciał dzieci.

Pierwszy pochówek odbył się w święto Dziecka Utraconego w 2010 r. Przewodniczył mu, w towarzystwie świebodzińskich księży, ks. Biskup Paweł Socha, który nadał temu wydarzeniu właściwą rangę.

W późniejszym czasie udało mi się zdobyć nieodpłatnie od „Białej Armii” figurę „Matki Bożej Bez Twarzy” obejmującej anonimowe dzieci. Figura sporych rozmiarów wykonana z żywicy wymagała właściwej podbudowy i zamocowania, więc wykonałem cokół kamienno-ceglany, na którym została osadzona. Fundusze na materiały oraz tablicę granitową z napisem uzyskaliśmy poprzez sprzedaż książek o nieżyjącym ks. Benedykcie Pacydze pt. „Proboszcz od św. Michała”. Książka została napisana przez p. Walentynę Galimowską i była wydana przez Parafialny Oddział AK. Dodatkowo prowadzaliśmy na cmentarzu komunalnym kwesty w tej intencji w dniu Wszystkich Świętych. Z tego źródła pokryto również wydatek związany z wydaniem folderu informacyjnego, w którym umieściliśmy w skrócie wiedzę przydatną rodzicom w tej konkretnie sprawie.

Od samego początku w przeprowadzaniu pochówków Dzieci Utraconych wspiera nas, w osobie Walentyny Galimowskiej, Poradnictwo Rodzinne przy parafii p.w. św. Michała Archanioła ze Świebodzina. 

Powyższe, dość szczegółowe informacje, przedstawiam ze względu na duże zainteresowanie czytelników poprzednim artykułem o pochówku z 2013 r. licząc, iż zechcą nas i nie tylko (pochówki przeprowadzane są również w Zielonej Górze, Nowej Soli) naśladować. Proszę o to szczególnie ludzi wrażliwych z miast gdzie znajdują się szpitale, między innymi w: Gorzowie Wielkopolskim, Skwierzynie, Międzyrzeczu, Sulechowie, Głogowie, Krośnie Odrzańskim, Żarach i innych. Zachęcam do podjęcia działań, by ciało ludzkie od poczęcia było traktowane godnie, a dotknięci stratą rodzice mogli ukoić swój ból.

W razie pytań i konieczności pomocy proszę bezpośrednio się kontaktować ze mną.

Prezes POAK św. Michała Archanioła w Świebodzinie Ryszard Łotarewicz (tel. 602 683364)

 Ulotka informacyjna      Mini poradnik

Galeria zdjęć:

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.