.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Na wzór Maryi zasłuchać się w słowo Boże. Diecezjalne spotkanie opłatkowe

13 stycznia Mszą Św. w Rokitniańskim Sanktuarium, pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego z udziałem ks. Asystentów, rozpoczęto spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Wzięli w nim udział członkowie Zarządu DIAK na czele z Prezes Akcji Katolickiej w Polsce oraz naszej diecezji a także licznie zgromadzeni przedstawiciele z 23 Parafialnych Oddziałów, z wielu rozległych stron naszej Diecezji.

Podczas homilii bp Tadeusz Lityński wskazał na potrzebę bycia świadkiem Boga we współczesnym świecie. Zachęcał by: „Sobie życzyć: bądź jak Bóg, czyli stań się człowiekiem.  Jakim człowiekiem? Żeby daleko nie szukać i odwołać się do znanej nam nauki katechizmowej – człowiekiem, który będzie realizował trzy cnoty boskie: wiarę, nadzieję i miłość” – mówił do nas. „Trzeba być człowiekiem wiary. Człowiek wiary to człowiek, który się modli, prowadzi dialog, który przez modlitwę jest w bliskości Boga. Biskup zachęcał nas do zaczerpnięcia przykładu i wsłuchania się, na wzór Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, w głos Boga. „Bóg pragnie nam podpowiedzieć, zaprosić, abyśmy szukali każdego dnia okazji do wsłuchiwania się w słowo Boże, do rozważania tego słowa. To ma nas odróżniać od ludzi tego świata. Co mogę zmienić jeszcze w swoim życiu, aby to zasłuchanie w Boga było jeszcze bardziej obecne w moim życiu? A jeśli będzie obecne zasłuchanie w Boże słowo, to tym samym będzie to poddanie się działaniu Ducha Świętego. Tego życzę z całego serca” – powiedział ks. biskup na zakończenie.

Po Mszy św. członkowie Akcji Katolickiej oraz zaproszeni goście podzieli się opłatkiem, składając sobie wzajemne życzenia. Spotkanie opłatkowe ubogaciło radosne wspólne śpiewanie kolęd. Podczas spotkania Urszula Furtak oraz Stanisław Walner otrzymali od Wojewody Lubuskiego pamiątkowe statuetki za propagowanie i pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju.

Ryszard Furtak, sekretarz DIAK

Czytaj więcej: Na wzór Maryi zasłuchać...

Komunikat Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 13.01.2018 r.

Członkowie Rady Diecezjalnego Instytutu AK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zebrani 13.01.2018 r. na swoim zwyczajnym posiedzeniu w Rokitnie podsumowali wydarzenia 2017 roku w wymiarze: parafialnym, diecezjalnym i krajowym, w które włączyli się członkowie AK naszej Diecezji. Podsumowano dwie tury rekolekcji, pielgrzymki w tym udział w krajowej pielgrzymce AK na Jasną Górę. W ramach wydarzeń kościoła diecezjalnego podkreślono udział w pierwszej uroczystości liturgicznej Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Członkowie AK aktywnie włączyli się w krajową inicjatywę „Różaniec do granic” a także uczestniczyli w Warszawie 22.10.2017 r. w uroczystości ogłoszenia Św. Jana Pawła II patronem AK w Polsce.

W minionym roku podjęto na stałe wpisane już w kalendarium zawody wędkarskie o puchar Biskupa Adama Dyczkowskiego, konkurs „Ojczyzno Ma” oraz Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznej. Jako dar AK dla Niepodległej wydano Śpiewnik Pieśni Patriotycznej, który ubogaci obchody i wydarzenia patriotyczne. Pozytywnie podsumowano prowadzenie przez DIAK Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze. Jednak troską napawa fakt braku pomieszczeń klasowych dla dwóch oddziałów. W ZSK Św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze uczy się aktualnie 163 dzieci i tworzy on największą placówkę katolicką w diecezji.

Podczas Rady przyjęto sprawozdanie z działalności za rok 2017, plany oraz kalendarium na rok 2018, zawierające wiele inicjatyw z naciskiem na nieustannie pozostającą na pierwszym miejscu formacją.

Prezes DIAK oficjalne uruchomiła stronę DIAK na Facebook-u.

Mszą św. w Rokitniańskim Sanktuarium celebrowaną przez Księży Asystentów pod przewodnictwem Biskupa Diecezji Tadeusza Lityńskiego, zakończono roboczą część Rady a jednocześnie rozpoczęto diecezjalne spotkanie opłatkowe.

Króluj nam Chryste!

W imieniu Rady DIAK
Przewodnicząca zebrania Rady DIAK

Anna Kasprzyk

Czytaj więcej: Komunikat Akcji...

Spotkanie Zarządu DIAK na koniec 2017 r.

Koniec każdego roku kalendarzowego jest okazją by podsumować mijający czas w pracy Akcji Katolickiej naszej Diecezji. Z Parafialnych Oddziałów otrzymaliśmy Sprawozdania z tego co wydarzyło się w ich Oddziałach a Zarząd DIAK sporządza z tych materiałów zbiorcze Sprawozdanie dla władz krajowych AK i przekazuje je do wiadomości naszego ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego. Czas biegnie jednak szybko i już musimy zaplanować nasze kalendarium na 2018 r. W dniu 13.01.2018 r. odbędzie się Rada DIAK i spotkanie opłatkowe członków AK w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Na Radzie podsumujemy to co wydarzyło się w mijającym roku, przyjmiemy plan działania na Nowy Rok a później podzielimy się opłatkiem i przekażemy sobie nawzajem życzenia świąteczno-noworoczne. Jeśli chodzi o spotkanie Zarządu DIAK to zbliżające się Boże Narodzenie dało nam okazję do podzielenia się opłatkiem i przekazania życzeń zdrowia, pomyślności w naszych rodzinach, pracy zawodowej i Oddziałach AK.

Ryszard Furtak


Czytaj więcej: Spotkanie Zarządu DIAK na...

Życzenia dla ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego

Z wielką radością, co roku składamy wizytę ks. Biskupowi Adamowi Dyczkowskiemu w okresie przed Wigilią, aby złożyć Mu życzenia imieninowe. W bieżącym roku życzenia składaliśmy z przedstawicielami KSM-u – rodziną p. Brodzik. Solenizant z wielką radością spotyka się zawsze ze świeckimi, jest zainteresowany tym co dzieje się w Akcji Katolickiej i KSM-ie, nie wyobraża on sobie aby Kościół żył bez świeckich! Ks. Biskup z wielką uwagą zainteresował się zamierzeniami AK odnośnie świętowania 100-u lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w 2018 r.

Ryszard Furtak


Czytaj więcej: Życzenia dla ks. Biskupa...

Święta Bożego Narodzenia

Gość w dom, Bóg w dom – to piękne stare polski przysłowie. Jakże wymowne w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Nasze wieczerze wigilijne z nakryciem dla niespodziewanego gościa, modlitwa przy stole, opłatek i serdeczne życzenia. Otwieramy serca i nasze rodziny wędrują na Pasterkę by tam usłyszeć dobrą nowinę o Narodzeniu Chrystusa.

Radość Bożego Narodzenia udziela się także innym, często deklarującym swoją niewiarę. Chyba każdy bez wyjątku przygotowuje na ten czas miejsce spotkania. W każdym środowisku bądźmy przykładem dobrego przygotowania i przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.

W tym radosnym czasie pragniemy być razem z całą wspólnotą Akcji Katolickiej w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, z Pasterzami i Księżmi Asystentami, dziękując za wszelkie wyświadczone dobro ale też z radością w imieniu całego Zarządu DIAK przekazujemy serdeczne życzenia.

Jednocześnie raz jeszcze serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie Rady połączone ze spotkaniem opłatkowym u Matki Bożej w Rokitnie 13 stycznia 2018 roku.

Błogosławionych Świąt!
Urszula Furtak, prezes DIAK

 

Rada DIAK i diecezjalne spotkanie opłatkowe 13.01.2018 r.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na spotkanie Rady DIAK, na której podsumujemy rok 2017 w działalności Akcji Katolickiej i jej miejsca na mapie duszpasterskiej naszej Diecezji. Pochylimy się nad rozpoczynającym się nowym dwuletnim programem Kościoła w Polsce. Omówimy go w kontekście kalendarium i kierunków działalności przyjętych przez Radę Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Rok 2018 będzie zdominowany przez wiele wydarzeń patriotycznych związanych ze 100-leciem odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę ale również przypadającej 450 rocznicy śmierci Św. Stanisława Kostki czy też 40 rocznicy wyboru Św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.

Wszystkich prezesów POAK oraz członków Rady, serdecznie zapraszam na spotkanie Rady DIAK, które odbędzie się 13.01.2018 r. o godz. 10.00. w budynku herbaciarni przy Sanktuarium w Rokitnie. Proszę o potwierdzenie obecności lub podanie imiennego zastępstwa do dnia 07.01.2018r.

Bogactwo spotkania Rady DIAK dopełni diecezjalne spotkanie opłatkowe z pasterzem diecezji Biskupem Tadeuszem Lityńskim. Rozpoczniemy je Mszą Św. w Sanktuarium MB Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie, o godz. 12.00, do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich księży Asystentów i szerokie grono członków Akcji Katolickiej. Bezpośrednio po Mszy Św. odbędzie się wspólne spotkanie z tradycyjnym dzieleniem się opłatkiem.

Oczekując na zgłoszenia z POAK, również do dnia 07.01.2018 r., raz jeszcze serdecznie zapraszam.

Urszula Furtak
Prezes Zarządu DIAK

 

Nowy rok duszpasterski. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata to ostatnia niedziela rok liturgicznego. Podczas niej w wielu POAK naszej diecezji świętowaliśmy w uroczysty sposób nasze patronalne święto. Dokonano wielu radosnych podsumowań i podziękowań ale też planów związanych szerokim rozwojem Akcji Katolickiej, tych duchowo formacyjnych ale też w ramach coraz szerszych struktur działalności misyjnej. Do pochylenia się nad tym i podjęcia na nowo zintensyfikowanych działań misyjnych zobowiązuje nas rozpoczęty w naszej diecezji I Synod.

Niech dopomaga nam w tym Duch Święty, który staje w centrum dwuletniego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. W naszych akcyjnych kierunkach działalności zwracamy uwagę na misję jako „dar i zadanie”. W pierwszym roku podejmijmy nasze odnowione odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego, w drugim, przełóżmy to na podjęcie konkretnych zadań, do których wzywa Duch Święty.

Czytaj więcej: Nowy rok duszpasterski....

Życzenia z okazji uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata

Kliknij by powiększyć

Nowe wzory pism dla Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej

W zakładce Biblioteka -> Dokumenty do pobrania -> Wzory druków dla Parafialnych Oddziałów AK pojawiły się nowe wzory pism:

  • Plan pracy Parafialnego Oddziału AK
  • Sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału AK

Zapraszamy do zapoznania się i stosowania w codziennej działalności POAK.

Śpiewamy piosenki patriotyczne

W dniu 12 listopada bieżącego roku, w Sali Widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury, odbył się VII Diecezjalny Przegląd Piosenki Patriotycznej, organizowany przez Oddziały Akcji Katolickiej z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie i Narodzenia NMP z Nowego Kramska. Imprezę wsparł Diecezjalny Instytut AK Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej oraz Sulechowski Dom Kultury. Ideą i celem Przeglądu jest popularyzowanie tradycji śpiewania piosenek patriotycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze wszystkimi jej aspektami edukacyjnymi i wychowawczymi. Dopisali dostojni goście, wśród nich: JE ks. Bp Stefan Regmunt, asystent  AK Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej ks. Kanonik Zbigniew Samociak, dziekan Dekanatu Sulechowskiego ks. Kanonik Andrzej Szkwarek, proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława Kostki ks. Kanonik Józef  Tomiak, ks. Kapelan major Tomasz Szefliński, przedstawicielka Zarządu DIAK Pani Krystyna Koszylowska, Burmistrz Sulechowa Pan Ignacy Odważny, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Kaczmar oraz Dowódca 5 Lubuskiego Pułku Artylerii Pan pułkownik Jacek Kiliński.

Czytaj więcej: Śpiewamy piosenki...

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.