.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

News

Konferencja - Europo odbuduj swoją jedność duchową? - 27.10.2012 r.

W dniu 27.10.2012 r. w Głogowie, odbyła się konferencja naukowa pod hasłem: ?Europo ? odbuduj swoją jedność duchową?. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9.00 w sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie koło Głogowa, a następnie w głogowskim ratuszu wysłuchaliśmy dalszej części naukowej konferencji. Okazją do spotkania było 30?lecie ogłoszenia przez  Ojca Św. Jana Pawła II Aktu Europejskiego w Santiago de Compostela w Hiszpanii. ?Spotkanie nawiązuje do duchowych podwalin Europy. Jest to też okres, kiedy właściwie we wszystkich parafiach są różnego rodzaju obchody papieskie. Stąd też trudno było nie nawiązać do tego bardzo znaczącego dokumentu, który jest bardzo mało znany i przypominany? ? mówił Marek Rychlik. wiceprezes Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej. Prelegenci zastanawiali się nad tym jak Europa odpowiada na wołanie Jana Pawła II sprzed 30 laty. Jak zaznacza ks. Witold Lesner z ?Gościa Niedzielnego? głównym celem konferencji naukowej był powrót do treści wypowiedzianych przez papieża Jana Pawła II w ?Akcie Europejskim? i próba ich analizy w kontekście współczesnej Polski i Europy. Poszczególni prelegenci przedstawiali temat z różnych stron. W 1982 roku papież wzywał: ? ?Kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoje korzenie. Tchnij życie w te autentyczne wartości, które sprawiały, że twoje dzieje były pełne chwały, a twoja obecność na innych kontynentach dobroczynna. Odbuduj swoją jedność duchową w klimacie pełnego szacunku dla innych religii i dla prawdziwych swobód. Oddaj cesarzowi to, co cesarskie, Bogu zaś to, co Boskie?.

Jako zwierzchnik Kościoła zadeklarował swoją i wszystkich katolików gotowość do podjęcia odpowiedzialności za przyszłość kontynentu: ? Kościół jest świadom miejsca, które mu przypada w duchowej i ludzkiej odnowie Europy. Nie żądając dla siebie pozycji, jakie zajmował w przeszłości i które nowe czasy uważają za całkowicie przezwyciężone, Kościół, jako Stolica Apostolska i jako wspólnota katolicka, gotów jest służyć, gotów jest dać swój wkład w dążenie do osiągnięcia autentycznego dobrobytu materialnego, kulturalnego i duchowego narodów. Jak te postulaty są dziś realizowane? Czy nie są one wręcz utopią? Czy przyszłość Unii Europejskiej może jeszcze wciąż być realizowana w oparciu o wartości chrześcijańskie? Na te pytania próbowali odpowiedzieć zaproszeni goście. ? Gdy mówimy o przyszłości i kształcie Unii Europejskiej w dobie kryzysu, to nie powinniśmy utrzymywać, że dotyczy to tylko spraw pragmatycznych czy interesu narodowego. To są sprawy głęboko moralne, ponieważ jak pokazuje codzienność, decyzje władz Unii często z nich wypływają i takie mają konsekwencje ? powiedział jeden z prelegentów. Wcześniej, jeszcze w czasie kazania, powrót do wszystkich korzeni, na których wyrosła współczesna Europa, wskazywał bp Stefan Cichy z Legnicy: ? Europa oparta jest na trzech wzgórzach: Akropolu, Watykanie i Golgocie. W Jerozolimie dokonało się odkupienie, Grecja dała nam podstawy kultury, a Watykan stoi na straży wartości i szacunku wobec Boga i człowieka ? powiedział bp Cichy.  Niestety Europejczycy o tym zapominają i dlatego przemiany idą w destrukcyjnym kierunku. Dlatego też wartości chrześcijańskie są zwalczane, a wierzący dyskryminowani. Europie potrzebne jest głoszenie Ewangelii, Europa potrzebuje nas, byśmy pomagali odbudować się jej duchowo ? mówił z naciskiem biskup.

Ostatecznie jednak analizy i stawiane tezy mówiące o przyszłości Wspólnoty Europejskiej nie dały odpowiedzi co z nami, europejczykami będzie za kolejne 30 lat. ?Zawsze pozostaje nadzieja i modlitwa, w której szczególnym naszym orędownikiem jest św. Jakub, patron dróg, po których pielgrzymuje wielu - i coraz więcej ? Europejczyków? - mówił ks. Stanisław Czerwiński, kustosz sanktuarium w Jakubowie.Tematy prelekcji były następujące:
?Polskie Państwo i Polski Kościół we Wspólnocie  Europejskiej? ? Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczpospolitej.
?Droga Św. Jakuba ? drogą do przypomnienia jedności Europy? ? Henryk Karaś, prezes Bractwa św. Jakuba Starszego Apostoła.
?Rodzina w Europie? ? dr hab. Grażyna Miłkowska, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
?Czy spełnia się  wizja Ojców Wspólnej Europy? ? Stanisław Gebhardt, prezes Fundacji im. Ignacego Paderewskiego.                                                   
Panel pt. ?Europejska wspólnota w drodze? prowadził ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski z PWT we Wrocławiu.

Konferencja naukowa zorganizowana została przez Akcję Katolicką diecezji legnickiej pod przewodnictwem Jana Zimroza i zielonogórsko-gorzowskiej z prezes Urszulą Furtak. Uroczystą Eucharystię w Sanktuarium w Jakubowie przygotowały Kapituły Sanktuarium i Bractwa św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie. Honorowy patronat nad konferencją objęli:  Prezydent Miasta Głogowa - Jan Zubowski oraz Biskupi Diecezjalni Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej - Stefan Regmunt i Legnickiej - Stefan Cichy. Olbrzymią radością dla organizatorów było to, że na konferencji byli obecni przedstawiciele naszego parlamentu oraz samorządów, którzy czują odpowiedzialność za odbudowę jedności duchowej Europy. Na konferencji obecni byli też przedstawiciele Akcji Katolickiej z wielu oddziałów naszej Diecezji a także prezes DIAK z Archidiecezji Poznańskiej.

Ryszard Furtak ? sekretarz DIAK

Zapraszamy do galerii zdjęć z konferencji naukowej "Europo - Odbuduj Swoją Jedność Duchową" Jakubów - Głogów 27.10.2012 r.

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.