.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Biskup Adam Dyczkowski na spotkaniu Oddziału Akcji Katolickiej w parafii pw. Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze

W dniu 10.03.2013 r. odwiedził nas, dzięki staraniom naszego prezesa Marcina Szczęsnego, podczas spotkania formacyjnego członków AK, ks. Biskup A. Dyczkowski.  Bardzo dobrze się złożyło, że nasz Biskup senior znalazł dla nas czas, gdyż wśród naszych członków przybyło wiele nowych osób, które nie znały dotąd jego olbrzymiej determinacji by odrodzić, po II wojnie światowej nasze stowarzyszenie. Przecież to on był tym biskupem, który jako pierwszy w Polsce, w dniu 27 listopada 1994 r. powołał odrodzoną AK w swojej Diecezji.  Podczas naszego spotkania nasz miły gość przypomniał nam, że bardzo ważna wśród zaangażowanych świeckich jest formacja i modlitwa a także uczestnictwo w Eucharystii i solidarność z naszymi kapłanami. Polska potrzebuje ludzi odpowiedzialnych i uczciwych a nie politykierów, którzy tylko patrzą jak „zagarnąć” na swoją stronę jak najwięcej. Ks. Biskup prosił nas o determinację w uświadamianie ludziom by bronili życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Z prawidłowo uformowanego człowieka powinna wypływać miłość do Ojczyzny i dbałość o rodzinę. Z tego wewnętrznego uformowania powinien ukształtować się człowiek jako osoba zaangażowana i chętna do pracy w samorządzie terytorialnym a później w polityce. Politykę należy jednak postrzegać jako dbałość o dobro wspólne. Biskup Adam dziękował nam za naszą pracę społeczną na rzecz Kościoła, przejawiającą się w naszej Diecezji w różnych konkursach, odczytach, spotkaniach formacyjnych czy festynach. Na koniec zebrani podziękowali naszemu kochanemu duszpasterzowi za przybycie, za wykład formacyjny a na pamiątkę wszyscy razem zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie.

Ryszard Furtak

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.