.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Rekolekcje Akcji Katolickiej w Głogowie 14-16 marca 2008 r.

Rekolekcje Akcji Katolickiej


    Członkowie Akcji Katolickiej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, wzięli udział w zamkniętych rekolekcjach wielkopostnych dla członków naszego stowarzyszenia. Organizacja rekolekcji wypłynęła z naturalnej potrzeby, przygotowania się do Świąt Wielkanocnych, w sposób odbiegający od rekolekcji parafialnych, które często przeżywamy w biegu i bez potrzebnego zatrzymania. Rekolekcje odbyły się w Głogowie w Domu Uzdrowienia Chorych, w dniach 14-16 marca 2008 r., a nasze ćwiczenia duchowe poprowadził w tym roku, ksiądz Asystent AK diecezji drohiczyńskiej ? Andrzej Lubowicki. Ks. Andrzej swoje rozważania kierował z myślą przypomnienia nam naszego miejsca w parafii, diecezji i Akcji Katolickiej. Mówił o potrzebie pójścia drogą Jezusa Chrystusa, z zastanowieniem się, jak odkryte przez nas treści przekazywać dalej. Nie możemy być biernymi świadkami naszego Mistrza! Musimy codziennie zadawać sobie pytanie ? kogo słucham w swoim życiu, czy jestem solą Ziemi? Ale z tego wewnętrznego uporządkowania musi wychodzić nasze nastawienie misyjne, nasze nauczanie innych. Ciągle musimy świadczyć życiem swoją postawę wewnętrzną, a takim przykładem wśród nas był np. Jan Paweł II, który niewątpliwie był świadkiem naszej wiary. Rekolekcjonista, jak przy każdych rekolekcjach, zwrócił uwagę na potrzebę nawrócenia człowieka i jego konieczne skierowanie się w stronę Ewangelii. Bardzo ważnym zagadnieniem jest bycie odpowiedzialnym w Kościele. Członek AK, by być skutecznym nie może być nie odpowiedzialnym. Gdyby takim nie był, lepiej byłoby by się wypisał z AK! Innym zagadnieniem, na które zwrócił uwagę rekolekcjonista, było zagadnienie powołania do życie w wolności. Nie ma dla nas innej możliwości jak budowanie wolności we wspólnocie. Taką naturalną wspólnotą dla osoby wierzącej jest parafia, dla członka AK ? oddział Akcji Katolickiej. Ks. Andrzej zwrócił także uwagę na potrzebę uwolnienia się ze wszelkich zniewoleń, tak by można było bez żadnych zahamowań prowadzić dzieła apostolskie. By być wolnym trzeba pokochać przede wszystkim siebie oraz innych ludzi. Na koniec w zastanowieniu się nad skutecznym działaniem AK, wszyscy zgodzili się ze stwierdzeniem, że poprzez działania parafialne mamy rozwijać się do działań społecznych, w wymiarze szerszym, by być świadkiem Chrystusa w otaczającym świecie.

   Podczas naszego pobytu w Głogowie, odwiedził nas Biskup Ordynariusz Stefan Regmunt, który poprzez swoją obecność pragnął bliżej poznać członków naszego stowarzyszenia oraz zapoznać się z owocami funkcjonowania AK w diecezji. Ks. Biskup przewodniczył naszej sobotniej Eucharystii, by później spotkać się z nami w sposób bardziej kameralny. Prezes władz diecezjalnych Urszula Furtak, poprowadziła to spotkanie, a wybrani przedstawiciele AK prezentowali swoje osiągnięcia, czy to w małych oddziałach wiejskich, czy w miejskich by w końcu przedstawić działania ponad parafialne oraz przykłady zaangażowania członków AK w działalność samorządową. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że są to bardzo owocne dzieła i ciekawe doświadczenia! Jak każde rekolekcje, także i nasze, były bogate w wiele zatrzymań modlitewnych, gdzie mogliśmy się wspaniale wyciszyć. Nie każde jednak rekolekcje dają możliwość poznania piękna miejsca, w którym się przebywa. My dzięki przyjaciołom z AK z Głogowa, mogliśmy zwiedzić to piękne miasto. Głogów jest jednym z najstarszych miast Polski. Gród założony został już w X w., przez słowiańskie plemię Dziadoszan, a położony był na prawym brzegu Odry i zbudowany z kamieni, drewna i ziemi. Został on zdobyty przez Mieszka I, który stworzył nowy gród w okolicach obecnego Ostrowa Tumskiego. Pierwsze wzmianki o Głogowie pochodzą z 845, z mapy Europy Geografa Bawarskiego. Należy zaznaczyć, iż w czasie II wojny światowej miasto zostało zniszczone w 95%, a aktualnie pięknieje z każdym miesiącem, co zwiedzający mogli między innymi podziwiać z wieży ratuszowej.

   Na koniec, w imieniu Zarządu DIAK, chciałbym podziękować jeszcze raz rekolekcjoniście, za trud głoszenia nauk rekolekcyjnych. Dziękuję ks. Biskupowi Stefanowi, za to że znalazł czas byśmy mogli przekonać się, jak ważna jest dla Niego Akcja Katolicka. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w rekolekcjach i włączyli się aktywnie w ich lepsze przeżycie przez nas wszystkich. Wszystkim Bóg zapłać!

Ryszard Furtak

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.