.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Spotkanie rejonowe Akcji Katolickiej w Łęknicy

Spotkanie dla Oddziałów AK z: Łęknicy, Tuplic, Trzebiela i Żarek Wielkich odbyło się 18 lutego w parafii pw. Św. Barbary w Łęknicy. Całość rozpoczęliśmy Mszą Św. a podczas homilii ks. proboszcz Józef Popiel zwrócił przede wszystkim uwagę na znaczenie modlitwy dla członków AK. Następnie dalsza część spotkania odbyła się w budynku Domu Kultury w Łęknicy. Członkowie miejscowego Oddziału AK, w odczytanych urywkach wybranych utworów literackich, kontynuowali sprawę ważności modlitwy już w wymiarze szerszym, dla ludzi wierzących. Następnie głos zabrała prezes DIAK - Urszula Furtak. Poruszane były te same tematy, jak na poprzednich spotkaniach rejonowych. Zebrani zastanawiali się jak pomóc młodzieży z ich rejonu by mogła włączyć się w odpowiednie przeżycie lipcowych Światowych Dni Młodzieży, jeśli nie w Krakowie to chociaż w wymiarze diecezjalnym w Świebodzinie.

Dzieliliśmy się spostrzeżeniami odnośnie organizowanych przez członków AK festynów parafialnych. Sekretarz DIAK zachęcał do sięgania po fundusze przeznaczone na działalność takich stowarzyszeń jak AK w ramach ofert samorządowych, np. na wypoczynek dzieci i młodzieży, sprawy sportu czy kultury. Z tego rejonu w wielu inicjatywach uczestniczą członkowie AK z Żarek Wielkich i na ich przykładzie staraliśmy się zachęcić pozostałe osoby do uczestnictwa w rekolekcjach, przeglądach pieśni patriotycznej czy w konkursie "Ojczyzno Ma". Omawialiśmy też potrzebę przekazywania informacji o tym co dany Oddział zorganizował w swojej parafii. Public relations jest bardzo ważny w kontekście działalności AK. Prezes DIAK również w Łęknicy sporo czasu poświęciła naszemu uczestnictwu w 1050 rocznicy Jubileuszu Chrztu Polski w kwietniu w Poznaniu. Spotkanie, w obszernej ciepłej sali Domu Kultury, przebiegało w skupieniu i miłej atmosferze dzięki miejscowemu Oddziałowi AK, na czele z prezesem Ireneuszem Frontczakiem, któremu z całego serca dziękujemy za przygotowanie i rodzinną atmosferę.

Ryszard Furtak


 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.