.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Akcja Katolicka w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Poznawanie piękna Kościoła jest jednym z zadań AK. Realizując ten cel członkowie naszego Oddziału postanowili poznać Krzeszów, leżący nieopodal Kamiennej Góry. Na  Dolnym Śląsku znajduje się kilkadziesiąt procent zabytków naszego kraju, dlatego po drodze byliśmy na ternie wspaniałego zamku w Książu oraz w pijalni wód uzdrowiska Szczawno Zdrój a w drodze powrotnej zwiedziliśmy zamek Bolków. Powstanie obu zamków sięga XIII w. Wracając do Krzeszowa to jego początki datowane są w 1242 roku, kiedy to w Krzeszowie osiedlili się benedyktyni z czeskich Opatovic za sprawą księżnej Anny, która podarowała im miejsce na klasztor. Sprowadzenie zakonników na dany teren wiązało się z rozwojem oświaty, techniki, rolnictwa, uregulowaniem nieuporządkowanych bagien, rozwojem kultury oraz wzrostem religijności mieszkańców.

Benedyktyni sprzedają klasztor księciu świdnickiemu Bolkowi pierwszemu, który to w 1291 roku postanawia założyć w Krzeszowie opactwo cystersów. Cystersi z Henrykowa obiecali księciu, że po jego śmierci jego ciało spocznie w klasztornym mauzoleum. Historia budowy i działalności klasztoru sięga 1296 roku, jednakże nie ma pewności czy pierwszy klasztor powstał w Krzeszowie czy w pobliskim Krzeszówku, gdzie teraz stoi mały zabytkowy kościółek. Klasztor rozwijał się dynamicznie. Za sprawą cystersów wokół klasztoru powstały wsie: Krzeszów, Krzeszówek, Czadrów, Czadrówek, Lipienica oraz Borówno. Następnie w roku 1343 cystersi zakupili pobliskie Chełmsko Śląskie oraz w roku 1360 otrzymali Lubawkę. Klasztor dominuje lokalny handel i gospodarkę - staje się centrum władzy. Około roku 1400 klasztor ma w posiadaniu 42 wsie i 2 miasta. Trudno dokładnie powiedzieć kiedy powstała sama wieś Krzeszów przyległa do murów klasztornych ponieważ na początku istnienia klasztoru za miejscowość uważano to co znajduje się za murami klasztornymi czyli kościół, klasztor, chlew, stodoły, piekarnia, kowal, gorzelnia itp. Pierwsze wzmianki o istnieniu wsi poza murami klasztornymi pochodzą z annałów opata panującego w latach 1660-1696.

 

Podczas najazdu husyckiego w 1426 roku klasztor oraz przyległe budowle zostały zniszczone. Podczas najazdu zakonnicy ukryli obraz ?Matki Bożej Łaskawej? pod podłogą zakrystii. Obraz ten przeleżał tam 196 lat i został odnaleziony w roku 1622. Począwszy od roku 1520 klasztor zaczyna odbudowywać swoją potęgę, a w 1547 roku otrzymał od papieża Pawła III prawa do używania przez opatów krzeszowskich infuły oraz insygniów biskupich. Przyspieszenie w rozwoju zakonu notuje się począwszy od roku 1576. Klasztor odzyskuje utracone dobra i staje się centrum kultu religijnego.

Historia ?złotego wieku? zakonu rozpoczyna się w 1660 roku wraz z nastaniem panowania opata Bernardusa Rosa. Dokonuje on renowacji klasztoru oraz kościoła, buduje kościół św. Józefa, wznosi 33 stacje Kalwarii, kaplicę w Betlejem i wiele innych. W 1686 roku buduje kaplicę św. Anny na wzgórzu blisko Krzeszowa. Opat był wielkim mecenasem kultury i sztuki. Historia wskazuje, że za jego panowania Opactwo Krzeszowskie stało się centrum prac budowniczych, artystów, malarzy. Jego następca kontynuował godnie prace poprzednika: zastępuje drewniane kaplice ?Wielkiej Krzeszowskiej Drogi Krzyżowej? murowanymi, buduje kaplice przydrożne ku czci św. Anny. Podróżując po Krzeszowie i okolicznych wioskach można zauważyć mnóstwo kapliczek przydrożnych. Szczególnie przy drodze w kierunku Chełmska. Obecnie zdewastowane kaplice znajdują się również na górze św. Anny w pobliżu Krzeszowa.

W 1728 roku na polecenie opata Innocentego Fritscha rozpoczęto rozbiórkę starego kościoła i rozpoczęto budowę nowego barokowego kościoła św. Marii wraz z przylegającym mauzoleum oraz klasztorem. Zbudowany został również Dom Opata.

Przejęcie Śląska przez Prusy w 1740 roku oznaczało koniec świetności klasztoru. A edykt króla pruskiego Fryderyka III z 1810 roku znosił opactwo krzeszowskie i nakazywał księżą oraz mnichom opuszczenie klasztoru. Majątek klasztorny zostaje przejęty przez prusaków. Od tego czasu zaciera się różnica pomiędzy częścią gospodarczą klasztoru a resztą wsi pozostałą za jego murami. Życie gospodarcze toczyło się na równi za jak i przed murami. Jeśli chodzi o zabudowania klasztorne to prowadzono na nich jedynie prace konserwatorskie.

Klasztor zaczął powracać do świetności dopiero w roku 1924 kiedy to przybyli tam benedyktyni zakładają opactwo. Włożyli oni duży wkład w prace konserwatorskie oraz w udokumentowanie historii cystersów.

W 1940 roku naziści skonfiskowali cały majątek klasztoru, a jego zabudowania były wykorzystywane jako obóz przejściowy dla Niemców oraz miejsce internowania Żydów. Po wojnie zamieszkali w Krzeszowie Niemcy zostali zmuszeni do wyjazdu, a na ich miejsce przybyli przesiedleńcy z Białorusi i Ukrainy.

Po wojnie w 1946 roku w klasztorze osiedliły się siostry benedyktynki z Lwowa. Natomiast począwszy od roku 1970 probostwem zawiadują polscy cystersi.

W 1997 roku papież Jan Paweł II koronował obraz Matki Bożej Łaskawej podczas Mszy Św. w Legnicy. W 1998 roku papież podniósł świątynię w Krzeszowie do godności Bazyliki Mniejszej. Przywileje związane z posiadaniem tytułu Bazyliki Mniejszej są następujące:

wierni, którzy nabożnie będą nawiedzać bazylikę i uczestniczyć w niej w jakimś obrzędzie lub przynajmniej pomodlą się słowami Modlitwy Pańskiej i odmówią wyznanie wiary, mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, przystąpienie do Stołu Pańskiego i modlitwa w intencji Ojca Świętego), w następujących dniach:
- w rocznicę nadania kościołowi tytułu Bazyliki Mniejszej - 18 kwietnia,

- w rocznicę koronacji przez Ojca Świętego obrazu M.B. Łaskawej,

- w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła,

- w rocznicę poświęcenia Bazyliki,

- w uroczystość Wniebowzięcia N.M. Panny,

- raz w roku, w dniu wybranym przez każdego z wiernych.

Dominujący swoją wielkością klasztor oraz Bazylika jest charakterystycznym elementem krajobrazu widzianym z wielu okolicznych miejscowości. Obecnie kompleks jest śląskim zabytkiem klasy ?0?.

Jeżeli chodzi o osobiste odczucia z naszego dwudniowego wyjazdu, to należy stwierdzić, że przede wszystkim byliśmy przy najstarszym wizerunku Matki Bożej na terenie Polski, zwanej MB Łaskawą, pochodzącym z XIII w. Podziwialiśmy piękne XVII w. freski Michaela Leopolda Willmanna w kościele pomocniczym pw. Św. Józefa. Dzięki tym freskom można poznać życie Św. Józefa. Wielkość i wystrój przepięknej barokowej bazyliki oraz piękno wnętrza kościoła pomocniczego dało nam poczucie zauroczenia wspaniałą sztuką, powstałą na cześć Boga. Za niewielkie środki finansowe mogliśmy podziwiać takie skarby kultury!

Ryszard

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.