.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Uwierzcie w Ewangelię i nawróćcie się

Tegoroczne wielkopostne rekolekcje Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej odbyły się tradycyjnie w Domu Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie. W pierwszym dniu rekolekcji odwiedził nas ks. Biskup Stefan Regmunt, który przypomniał nam cele działalności naszego stowarzyszenia. Zwrócił nam uwagę na konieczność pogłębiania formacji chrześcijańskiej oraz na ścisłą współpracę z hierarchią kościelną, co jest niezbędne w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębianie życia religijnego przygotowuje nas do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach świata” oraz do zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam gdzie jest zagrożona wiara i moralność chrześcijańska. Ks. Biskup zwrócił uwagę na tendencje ustawodawstwa Unii Europejskiej, występującego w ostatnim czasie szczególnie przeciw rodzinie i życiu. Przypomniał nam o prześladowaniu chrześcijan w różnych częściach świata oraz o nieuporządkowaniu sytuacji politycznej i społecznej w Polsce. Nasz pasterz pogratulował członkom AK naszej Diecezji za ich aktywne włączanie się w aktualne sprawy życia publicznego, za działania w obszarze patriotycznym i obronę Kościoła. Na koniec zachęcił nas do włączenia się w Kościele w inicjatywy parafialne, diecezjalne i metropolitarne zaplanowane w najbliższym czasie. Dziękujemy naszemu pasterzowi, że znalazł siły i czas do bycia razem z nami!

 

Wracając do naszych rekolekcji to prowadził je ks. prałat Józef Niżnik – asystent AK Archidiecezji Przemyskiej. Nasz rekolekcjonista okazał się doskonałym znawcą naszego stowarzyszenia, gdyż od 20 lat jest jej asystentem w swojej Archidiecezji. Ks. Józef na co dzień pracuje jako proboszcz w Strachocinie, miejscu gdzie znajduje się Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli, jednego z najważniejszych patronów Polski. Poszczególne konferencje, jakie wygłosił z wielkim zaangażowaniem, dotyczyły naszego nawrócenia, by poprzez oczyszczenie swojego serca lepiej służyć Kościołowi. W nabożeństwie odnawiającym przyrzeczenia chrztu każdy z nas wrócił do momentu kiedy nasi rodzice z chrzestnymi przynieśli nas do Kościoła by zaszczepić w nas wiarę. Teraz mogliśmy w pełni świadomie odnowić te przyrzeczenia. Temat nawrócenia przez Ewangelię zachęcał nas by częściej sięgać po Pismo Św. jako słowo pochodzące od Boga. Nawróceniu służy też uczestnictwo w Eucharystii, codzienna modlitwa i dobra spowiedź. Temat nawrócenia przez krzyż mogliśmy przeżywać przy replice krzyża św. Damiana, przy oryginale którego św. Franciszek z Asyżu odczytał swoje powołanie. W procesie nawrócenia Biedaczyny odegrał on istotną rolę, ale jednocześnie przemawia i dzisiaj do każdego, kto naśladuje Chrystusa. W nawróceniu należy nie zapominać o nabożeństwie do Maryi, do której z miłością odnosili się i Św. Jan Paweł II – nasz patron jak i np. prymas tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński. Dla nas konieczne jest też nawrócenie do Akcji Katolickiej, do jej istoty czyli poprzez formację, która zainspiruje nas do współpracy z naszymi kapłanami.

Z rekolekcji zrozumieliśmy, że aby iść i owocnie głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu, potrzebna jest odnowiona i umocniona wiara. Musimy zatem nieustannie się nawracać poprzez unikanie grzechu i odchodzenie od zła. Zapewne te rekolekcje, przeżyte bardzo intensywnie mogą nam w tym pomóc. Pomocny będzie też przykład życia i męczeńskiej śmierci za wiarę św. Andrzeja Boboli, który żył na przełomie XVI i XVII wieku. Jego postawa będzie dla nas dodatkową inspirację by lepiej służyć Panu Bogu.

Ryszard Furtak

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.