.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym - rekolekcje Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka naszej Diecezji, jak co roku w okresie wielkopostnym, przeżywała swoje rekolekcje, m.in. na podstawie rozważań papieża Franciszka, poświęconym darom Ducha Świętego. Do poprowadzenia rekolekcji w Domu Rekolekcyjnym w Kęszycy Leśnej Prezes Zarządu DIAK Urszula Furtak zaprosiła ks. Jana Bartoszka – dr teologii, będącego od 2010 roku Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Spośród wielu ważnych funkcji, ks. Jan jest też mianowanym przez papieża Franciszka Misjonarzem Miłosierdzia. Z przywołanych przez rekolekcjonistę siedmiu darów Ducha Świętego każdy z nas zapamiętał jakieś wskazania dla siebie. Z daru mądrości będziemy pamiętać by być żyzną glebą, w której ma wzrastać Słowo Boże pod postacią ziarna. Mądrość jest łaską umiejętności postrzegania wszystkiego oczyma Boga. Dar rozumu czyni nas prawdziwie wierzącymi i nie chodzi tu o ludzką inteligencję czy zdolności intelektualne lecz o łaskę, którą może tchnąć jedynie Duch Święty. Przez dar rady sam Bóg oświeca nasze serce abyśmy pojęli właściwy sposób mówienia i zachowania oraz drogę, którą należy pójść przez życie. Pan Jezus dał nam radę byśmy zło przemieniali w dobro. Pan nieustannie przychodzi do nas i wspiera nas w naszych słabościach, a czyni to za pomocą daru męstwa. W swoim życiu często stajemy przed trudnościami jak je pokonać, jak trudność zamienić w piękną perłę. W darze umiejętności uświadomiliśmy sobie sprawę, że Duch Święty uzdalnia nas do coraz lepszego poznania otaczającej nas rzeczywistości oczyma Pana Boga. Dar pobożności, to „coś po Bogu”. Nasz odkupiciel Jezus dał nam przykład by idąc śladem Boga kochać innych ludzi. Jako członkowie Akcji Katolickiej nie zawężajmy swojego chrześcijaństwa do miłych przeżyć w pięknych kościołach wśród ludzi myślących i wierzących jak my. Idźmy odważnie śladem Boga do ludzi, którzy nie kryją się z tym, że często nie kochają Kościoła. Zgłębiając dar bojaźni Bożej zdajmy sobie sprawę z tego, że Panu Bogu na mnie zależy.


Podczas rekolekcji odwiedził nas pasterz diecezji Bp Tadeusz Lityński. Nawiązując do naszej próby przeżycia rekolekcji w ciszy, pogratulował nam i zauważył, że Bóg przemawia do człowieka w milczeniu. Nawiązując do tego co aktualnie dzieje się we współczesnym świecie, przypomniał słowa papieża Franciszka z Orędzia na tegoroczny Wielki Post opublikowanego w 2017 roku, gdzie mogliśmy usłyszeć, że „wzmoże się nieprawość i ostygnie miłość wielu”. Dziś jest ono bardzo aktualne. Widzimy to w czarnych marszach i protestach przeciwników życia. Ks. Biskup podzielił się z nami tym co aktualnie dzieje się w naszym Kościele diecezjalnym a na koniec wręczył legitymacje nowym członkom AK.

Dom Rekolekcyjny w Kęszycy Leśnej zwany też Lubuskim Nazaretem to doskonałe miejsce do przeżycia rekolekcji, wzbogaconych niedzielą palmową, w którą aktywnie włączyli się członkowie AK wśród miejscowej wspólnoty parafialnej.

Króluj nam Chryste!

Ryszard Furtak

 

Galeria zdjęć:

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.